Kommande utgivning

 

Hösten 2018

Nummer 36 2018 har temat:

Tema: Unga vuxna


 

Kommande nummer

Nästa nummer planeras nu av redaktionen och kommer att vara klart under 201.

 

Tipsa om kommande teman!

Redaktionen tar gärna emot förslag på vad du vill läsa om i tidskriften Mellanrummet!
Kontakta redaktionen eller någon av våra kontaktpersoner runt om i landet!

Vill du bidra med artiklar?

Vi välkomnar bidrag från forskare och kliniker inom området barn- och ungdomspsykoterapi.
Kontakta redaktionen och ta del av våra manusregler.

Sorgsen

 

Publikasjonspoeng for publikasjoner i Mellanrummet, Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi

Mellanrummet er et dobbelt blindt fagfellevurdert tidsskrift. Mellanrummet er godkjent som et Nivå 1-tidsskrift i den norske databasen for vitenskaplig publisering (Norsk vitenskapsindeks; NVI). Når publikasjoner med originalt innhold registreres i CRIStin, gir det tellende publikasjonspoeng for forfatteren og helseforetak i Norge

CRIStin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesktoren. Et av de viktigste formålene med systemet er å samle all registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor de tre sektorene i et felles system.
CRIStin som organisasjon samarbeider nært med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO.
Norsk vitenskapsindeks (NVI) er en felles publikasjonsdatabasen for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

Kilde: CRIStin.no og Regjeringen.no

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster