Nr 18.  2008 sid. 126–137

  
Förebyggande arbete med barn
en fransk erfarenhet

Lisa Norlin
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Lisa Norlin är PTP-psykolog och gör sin PTP-tjänst i teamet för Psykisk Hälsa, primärvården i Lidköping. Hon avlade psykologexamen våren 2007 vid Göteborgs Universitet. Artikeln är en förkortad version av hennes psykologexamensuppsats och handlar om Gröna Huset, en förebyggande verksamhet för små barn. Gröna Huset startades av den franska psykoanalytikern Françoise Dolto och är en del av den psykoanalytiska traditionen. Där arbetar man bland annat med att sätta ord på det barnet uttrycker och hjälpa barnet att förhålla sig till regler.

Föräldraskap är ett livligt debatterat och aktuellt ämne i dagens Sverige. På TV sänds program som ”Supernanny”, böcker och artiklar skrivs om ”curlingföräldrar” (Hougaard, 2004; Carling & Cleve, 2005) och på Internet finns en uppsjö av diskussionssidor på temat barnuppfostran (t.ex. alltforforaldrar.se och familjeliv.se). Föräldraskap verkar vara mer komplicerat i det senmoderna samhället än det varit tidigare. Det finns inte längre ett självklart sätt att vara förälder på – traditionella könsroller omvärderas och olika pedagogiska idéer florerar. Det talas också mycket om barns psykiska ohälsa och hur viktigt det är att arbeta förebyggande och stödja föräldrarna i deras uppgift (Nyberg, 2007). I Sverige förekommer olika förebyggande och föräldrastödjande insatser såsom föräldragrupper i regi av mödra- och barnhälsovården och öppna förskolan. På senare år har manualbaserade föräldrautbildningar med ursprung i Nordamerika blivit vanligare (Bremberg, 2004).

I Frankrike finns en väletablerad förebyggande verksamhet för barn och föräldrar som kallas Gröna Huset. I vissa avseenden liknar den svenska öppna förskolan, men de som arbetar på Gröna Huset har psykoanalytisk utbildning och verksamheten har sin utgångspunkt i den franska psykoanalytiska traditionen. Gröna Huset startades i Paris 1979 av barnläkaren och psykoanalytikern Françoise Dolto och finns nu på ett par hundra platser i Frankrike och dessutom på ett 25-tal platser i andra länder (Archives Françoise Dolto, 2006).

Jag fick tillfälle att närmare undersöka Gröna Huset, då jag gjorde det till ämnet för min psykologexamensuppsats (Holmén, 2007). Sommaren 2006 besökte jag fyra Gröna Hus i Paris och genomförde intervjuer och litteraturstudier. Mitt möte med Gröna Huset har givit dels fördjupade kunskaper i psykoanalytisk teori och dels ett exempel på hur teori kan omsättas i praktik. Likaså har jag fått upptäcka hur erfarenheter och tankar från den terapeutiska situationen kan användas i ett socialt sammanhang, utanför det slutna analysrummet.

Nedan beskriver jag Gröna Huset och några av dess aspekter illustreras också med citat från intervjuerna. Först dock något om Françoise Dolto och hennes psykoanalytiska teori.

Françoise Dolto och hennes tänkande

Françoise Dolto (1908-1988) var psykoanalytiker och barnläkare, verksam i Paris från 30-talet och fram till sin död. Dolto var en föregångare inom barnpsykoanalysen i Frankrike och stod teoretiskt nära Jacques Lacan (1901-1981) (Hallerstedt, 1997). Dolto förde psykoanalysen utanför dess traditionella plats då hon under några år på 60- och 70-talen svarade på lyssnarfrågor om barn och föräldraskap i franska radion.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster