Nummer 33, december 2015

Leken – en möjlighet.
Alternativa psykoterapeutiska tekniker

Referenser                finns även som Innehållsförteckning

Ord från redaktionerna

Blomberg, B. (2015). Ord från redaktionerna. Mellanrummet 33, 1-4.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/ordfranredaktionen.pdf

Artiklar

Larsson, C. (2015). Världen dansar på lekens arena - en appell för leken -. Mellanrummet 33, 5-11.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-lennarthellsing-enappellforleken.pdf

Östling, M. (2015). I Shakespeares sällskap. Återblick på ett kulturprojekt och dess betydelse för ungdomars psykologiska utvecklingsprocess. Mellanrummet 33, 12-19.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-ishakespearessallskap.pdf

Blomberg, B. (2015). Vad kan William Shakespeare lära oss om psykoterapi? Mellanrummet 33, 20-33.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-shakespeareompsykoterapi.pdf

Nerdrum, P. (2015). Fra grandiositet til gjensidighet. Utdrag fra en psykoterapi med en narcissistisk forstyrret gutt. Mellanrummet 33, 34-44.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-fragrandiositettillgjensidighet.pdf

Høiland, K. (2015). Om å skape en terapeutisk relasjon i arbeid med traumatiserte barn. Mellanrummet 33, 45-54.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-terapeutiskrelasjonmedtraumatisertebarn.pdf

Gärderup Richard, J. (2015). ”Kämpa på, res dig upp!” Tejping som metod i traumabehandling med en ungdom. Mellanrummet 33, 55-60.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/artikel-tejpingitraumabehandling.pdf

Konferensrapporter

Metzger, R & Tamm, E. (2015). Bortom Babel i Berlin. Mellanrummet 33, 61-64.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/briefreport-EFPPkonferensBerlin2015.pdf

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Levine, E.G. (2015). Play and Art in Child Psychotherapy. An Expressive Arts Therapy Approach. Mellanrummet, 33, 65-69.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/bokanmalan-levine-playandartinchildpsychotherapy.pdf

Thomson-Salo, F. (Ed.) (2015). Infant observation. Creating transformative relationships. Mellanrummet, 33, 70-73.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/bokanmalan-thompsonsalo-infantobservation.pdf

Ecker, B., Ticic, R. & Hulley, L. (2015). Unlocking the Emotional Brain Eliminating Symptoms at Their Roots Using Memory Reconsolidation. Mellanrummet, 33, 74-76.

http://www.mellanrummet.net/nr33-2015/bokanmalan-eckeretal-unlockingtheemotionalbrain.pdf

Grabb i fönster

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation

www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster