Mellanrummets redaktion

 

Svenska och norska redaktionsmedlemmar

 

 

Maria Östling

Psykolog

ostlingmaria77@gmail.com

Kia Szutkiewicz

Socionom, psyko-terapeut, MarteMeo-terapeut, handledare och lärare.
Karlaplans Psykoterapigrupp
Bältgatan 6
114 59 Stockholm
Tel: +46 8 661 95 85
kiaszutkiewicz@gmail.com
 

 

Eva Tillberg

dansterapeut, psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
Tel: +46 73 542 71 10
eva.tillberg@bahnhof.se

 

 

Gudrun Engström Riedel

socionom, psykoterapeut,  handledare
St. Nygatan 39, 111 27 Stockholm
Tel: +46 73 938 56 92
gudrun.engstrom-riedel@hotmail.com


 

 

Anne Grete Hersoug

Psykolog, PhD, forsker, psykoterapeut
Institutt for psykiatri, seksjon Vinderen, Universitetet i Oslo Pb.85 Vinderen N-0319 Oslo, Norge
Tel: +47 22 02 99 70 Fax: +47 22 49 58 61 a.g.hersoug
@medisin.uio.no


 

 

Hanne-Sofie Johnsen Dahl

Psykolog, PhD, gruppeanalytiker, kandidat ved Psykoanalytisk Institutt. Tel: +47 97145384
hannesdahl@yahoo.no

 

 

 

  


 

 

 

Redaktionen

Kontakta gärna redaktionsmedlemmarna direkt, se personliga adressuppgifter.


E-post: info@mellanrummet.net.

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 813600-4101
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation

www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster