Nr 1. 1999 sid. 10–21 

Magnus Kihlbom
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Visst är det egendomligt att människan, som gjort så fantastiska framsteg i att förstå naturen omkring sig, förstår så lite av sin egen natur! Fortfarande tänker vi på oss själva som i två existensformer. Den ena är det kroppsliga självet, den kropp man känner och betraktar som sin egen, men också kan lämna ut till sjukvården för observation och behandling som vore den en hushållsapparat. Den andra existensformen är den subjektiva upplevelsen av ett psykiskt själv, "själen". Om den objektiva kroppen finns ett enormt vetande, medan de upplevda aspekterna av kroppen och det vi kallar själen är ogripbara och svåra att förstå. Om detta skriver Magnus Kihlbom, barnpsykiater, psykoanalytiker och fd. överläkare vid Ericastiftelsen

Jag en teknisk apa, jag

Sambandet mellan kropp och själ är en olöst gåta. På denna gåta har människor funderat i tusentals år utan an komma någon vart. Om kropp och själ tillhör olika världar, hur kan den ena påverka den andra? Om kropp och själ i stället är olika aspekter av samma sak – hur kan, återigen, den ena påverka den andra, och på vilket vis kan de vara samma sak när de ter sig så olika? I vår tid formuleras frågorna på följande sätt. Hur kan elektrokemiska processer mellan hjärnans celler ge upphov till tankar och känslor, och hur går det omvända förloppet till? Och varför finns det mänskliga medvetandet överhuvudtaget, vad har det för poäng ur överlevnadssynpunkt och hur har det kunnat uppstå under evolutionens gång?

Några – Noam Chomsky är en av dem – misstänker att människans intellektuella kapacitet inte räcker till rör att någonsin riktigt förstå hur hjärna, medvetande och psyke hänger ihop. Tänk på schimpanserna, säger Chomsky, de saknar förmåga att förstå ett matematiskt problem och uppskatta en sonat av Mozart. Kanske är det så att vi visavi denna gåta, tvärtemot våra omnipotenta föreställningar om vetenskapens möjligheter, befinner oss i en schimpanssituation? Andra, som är mera optimistiska (och mindre ödmjuka), menar att forskningen kommer att ge oss svar inom en inte alltför avlägsen framtid. Nya rön och teorier publiceras varje vecka, och det kommer en flod av nya tidskrifter och böcker inom området "neuroscience".

 


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster