Nr 1. 1999 sid. 22–31 

Christina Lindqvist och Britt Tolf
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Författarna till denna artikel arbetar, sedan flera år, som psykologer och barn- och ungdomspsykoterapeuter i ett barnpsykiatriskt konsult- och behandlingsteam på Södersjukhusets barnklinik i Stockholm. De hade dessförinnan båda mångårig klinisk erfarenhet. Teamet har funnits i drygt tjugo år och samtliga teammedlemmar (sex fast anställda behandlare) är legitimerade psykoterapeuter, lokalmässigt placerade inom barnkliniken och med ett mycket nära samarbete med den barnmedicinska personalen. Anledning till kontakt med psykolog eller annan medlem i teamet har alltid sin utgångspunkt i somatisk sjukdom eller somatiska symtom. Organisatoriskt tillhör teamet en barnpsykiatrisk klinik, BUP-centrum syd, Stockholms läns landsting.

(Till den fallbeskrivning som ges i artikeln har föräldrarna gett sitt samtycke till publicering).

Några teoretiska funderingar

Flertalet patienter på en barnklinik är 0–3 år. Denna åldersgrupp är sällsynt inom gängse barnpsykiatrisk verksamhet. Internationell kunskap och erfarenhet från modern spädbarnsforskning och behandling av späda och små barn samt deras föräldrar, har för oss, tillsammans med fleråriga egna erfarenheter, bidragit till en ökad och mer nyanserad förståelse för hur psykosomatik kan uppstå. Med psykosornatiska symtom/sjukdomar menar vi tillstånd, som psykologiskt sett är arkaiska, ursprungliga fenomen och där alltid mer eller mindre kroppsliga förändringar föreligger. Hur själva kopplingen inom en människa mellan kropp och själ uppstår är fortfarande en gåta. Vilka psykosomatiska symtom eller sjukdomar som utvecklas, vem som drabbas och när detta sker är också gåtfullt. Allt talar för att det är ett oerhört komplext samspel mellan ärftliga, konstitutionella, utvecklingsmässiga, psykologiska och sociala faktorer – ett samspel som råder för alla människor.

Psykoanalytisk teoribildning gällande psykosomatik såsom det beskrivs i framförallt D.W. Winnicotts och J. McDougalls omfattande arbeten har varit avgörande för vår teoretiska förståelse för hur psykosomatiska symtom och sjukdomar bildas och kommer till uttryck. Marianne Lerner hänvisar också i sin bok, Psykosomatik – ett psykologiskt perspektiv, bland andra till dessa författare. Även franska psykoanalytiker som F. Dolto och C. Eliacheff har intresserat sig för sambandet mellan kropp och själ.


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster