Nr 1. 1999 sid. 32–35

 Marianne Lerner
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Att arbeta som psykologkonsult inom den barnmedicinska vården är ett stimulerande yrkesfält. Leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker Marianne Lerner är en av de svenska psykologer som tidigt närmat sig detta område och hennes bok om psykosomatik kommer i höst ut i en ny reviderad version.

 

 

Behovet av psykologkonsult

I samband med att barnmedicinkliniken vid Huddinge sjukhus organiserades 1975 bestämde man också att knyta ett så kallat psykosomatiska konsultteam till kliniken. Jag kom att arbeta där i 10 år. Det var mycket spännande att fä vara med och föra in psykosomatiken i det nya sjukhuset och att medverka dels i att förmedla ett synsätt på sjukdom och hälsa bland personalen, dels att i det direkta patientarbetet verka med ett psykosomatiska perspektiv både i individuella psykoterapier och i familjearbete. Barnmedicinen har nog varit mer öppen när det gäller att ta till sig ett psykosomatiska helhetsperspektiv än vuxenmedicinen. Genom psykoterapeutiska arbete med så kallade "mag-tarm-barn" kom jag också i kontakt med invärtesmedicinen för vuxna. Där fanns också en större öppenhet inför helhetsperspektivet på patienten och dennes sjukdomssymtom och sociala situation.

Bio-psyko-sociala perspektiv

En del av arbetet blev pedagogiskt genom deltagande i sittronder, konferenser och att i undervisning förmedla kunskap om det bio-psyko-sociala perspektivet på sjukdom och att förmedla ett synsätt som såg det interpersonella samspelet i familjer bakom vissa insjuknanden eller kvarvarande i symtom. Men ibland ledde dessvärre vårt ambitiösa "upplysningsarbete" till att läkarna blev benägna att se det mesta i de somatiska symtomen som psyko-socialt betingat. Vi fick ibland "återkalla dem till medicinen", det vill säga faktiskt be dem att göra en medicinsk utredning för att förstå eventuella somatiska inslag i symtombilden. Både kroppen och själen finns med i allt vårt varande, vare sig vi är friska eller sjuka. Men som nog många psykologer som arbetar inom den somatiska vården erfarit, finns det också en del läkare och sjukvårdspersonal som är "inkörda" i ett starkt biologiskt tänkande och de är svåra att resonera med kring det vi kallar helhetssyn.

Vårt psykosomatiska konsultteam var integrerat direkt i barnmedicinkliniken både administrativt och lokalmässigt. Jag ser det som mycket gynnsamt med en sådan organisation. Man får direkt kontakt med och kunskap om personalen, lär känna dem och hur man kan samarbeta med dem. Det behövs inget krångligt remissförfarande. Som konsult kan man finnas tillhands i det direkta patientarbetet på mottagningen eller avdelningen. Det blir självklart att delta i planeringen på så kallade morgonmöten, på ronder och konferenser. Sjukvårdspersonalen lär känna psykologkonsulten och man får möjlighet att tillsammans hitta "rätt spår". Genom att finnas med i det dagliga arbetet på kliniken får psykologen också möjlighet att upptäcka de barn och familjer som behöver mer än det som den somatiska vården kan ge.


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster