Nr 1. 1999 sid. 36–41 

Intervju med Ann-Margret Nordenberg och Björn Bjurulf
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Att arbeta med svårt sjuka barn ställer frågan om psyke och soma på sin spets. Psykolog Ann-Margret Nordenberg och barnpsykiater samt blivande barnläkare Björn Bjurulf, Länssjukhuset i Halmstad, visar i intervjun på betydelsen av ett fungerande teamarbete runt barn med psykosomatiska sjukdomar. När olika yrkeskategorier möts runt barnet finns stora möjligheter att hjälpa barn med kroniska somatiska sjukdomar och psykosomatiska reaktioner. Teamet har som målsättning att förmedla en helhetssyn på patienten.
Barnmedicin i Halmstad

Halmstad är en regionstad med cirka 80 000 invånare. Upptagningsområdet för den barnmedicinska klinikens slutenvård sträcker sig över hela Halland, vilket innebär att många familjer har långa resor till kliniken. Under senare år har det skett en ökning av antalet barn med diabetes, enkopres och andra mag-tarmsjukdornar som remitteras till teamet. Många av nutidens barn lider av sjukdomar i matsmältningsorganen och "ont i magen" är en ofta återkommande anmälningsorsak. Vissa barn måste remitteras till regionsjukhusen i Lund eller Göteborg för specialistvård (till exempel barn med cancer och svåra hjärtsjukdomar). I dessa fall håller psykologen och kuratorn vid Länssjukhuset i Halmstad kontakt med såväl föräldrar som personal för att underlätta det fortsatta arbetet när barnen kommer tillbaka till hemorten för fortsatt behandling.

I Halmstad har man sedan många år ett intimt samarbete mellan olika yrkes- kategorier som träffar de svårt sjuka barnen. När ett barn drabbas av cancer, diabetes eller hjärtsjukdomar förmedlas automatiskt en kontakt mellan familjen och teamet. Detta gör att psykologiska aspekter på barnets sjukdom framstår som något naturligt och viktigt för såväl föräldrar som för barn. Det leder också till att en familj redan från början får professionell hjälp i den kris som alla drabbas av när ett eget barn blir svårt sjukt.


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster