Nr 1. 1999 sid. 50–55 

Anders Wellsmo intervjuar Tatjana Sivic
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Institutet för psykosomatisk medicin - IPS - startades 1993 av Tatjana Sivik, läkare och docent i psykosomatisk medicin samt leg. psykolog, leg. psykoterapeut med terapihandledarkompetens. Tatjana är Institutets chef. Hon har en mångårig erfarenhet som behandlande terapeut och pedagog samt forskare om psykosomatisk rehabilitering. Hon har författat läroböcker i personlighetsutveckling, psykoterapi och psykosomatik. Tatjana är initiativtagare till Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin.

Bristen på god psykosomatisk vård var grunden

Jag träffade Tatjana Sivik en dag i augusti för att få reda på IPS:s historia, behandlingsfilosofi och vilka teoretiska ställningstaganden som ligger till grund ter den behandling som bedrivs. Tatjana tog emot på IPS lokaler som ligger i en före detta sjukhusbyggnad vid en militärförläggning i Göteborg.

IPS:s historia och utveckling tycks i mångt och mycket gå hand i hand med Tatjanas yrkesmässiga utveckling. Hon hade en handledartjänst på vuxenpsykiatriska kliniken på Uddevalla sjukhus. Vid sidan om sitt handledararbete höll Tatjana i utbildningen i det som då benämndes steg l och steg 2 för läkare och annan vårdpersonal på kliniken. Det var i kontakten med läkare som hon förstod att om hon skulle ha någon chans att kunna påverka den vård som bedrevs så var hon tvungen att vara läkare. Sådan såg och fortfarande ser makten ut inom vården, menar Tatjana. En annan anledning som fick henne att läsa medicin var en önskan att kunna förstå de biologiska sjukdomskomponenterna som är inblandade i psykosomatiska symtom. Tatjana började läsa medicin samtidigt som hon arbetade kvar på kliniken på halvtid.

Efter avlutade studier började Tatjana bygga upp olika team bland annat inom rehabiliteringsvård, med psykosomatisk vårdideologi som utgångspunkt. Sjukvården ville bygga upp en psykosomatisk kompetens. Teamen hade svårt att fungera, till viss del beroende på att personalen inte var kompetent nog men framför allt på grund av ekonomiska skäl. Detta gjorde att det senare lades ner. Tatjana berättar hur hon då funderade på hur hon bäst skulle kunna bidra till att utveckla den psykosomatiska vården. Hon fick en förfrågan från sjukvården i Borlänge och Säter om hon ville hjälpa dem att bygga upp en klinik i psykosomatisk medicin. Projektet lät spännande. Det blev en mängd möten med representanter för landsting- och kommuner, läkare och andra, vilket resulterade i en maktkamp. Alla ville bestämma och ansåg sig veta bäst men bristen på kunskap var stor, det blev "rena sandlådan", enligt Tatjana. Hon beslöt sig då för att delta i projektet utan att starta en egen verksamhet. 1993 började hon i mindre skala i en villa i Västra Frölunda, men verksamheten växte fort och redan i april 1994 flyttade man till de nuvarande lokalerna i östra Göteborg.


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster