Nr 1. 1999 sid. 70–71 


 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Böcker:

Bournonville, M. (1998) Sömnen och behovet av en extra hud: flickan som somnade under barnterapin. Ericastiftelsens rapportserie nr 10.

Chiozza, L. A. (1998) Hidden Affects in somatic disorders. International University Press.

Dropsy, J. (1997) Harmoniska Kroppen. Stockholm: Natur och Kultur.

Dropsy, J. (1998) Leva i sin kropp. Stockholm: Natur och Kultur.

Eliacheff, C. (1994) På kroppen och på skriket. Psykoanalys med små barn. Wahlström & Widstrand.

Fava, G., Freyberger, U. (1998) Handbook of Psychosomatic Medicine. International University Press.

Konarski, K., Theorell, T. (1991) red. Psykosomatisk läkekonst.

McDougall, J. (1988) Jagets teatrar.
McDougall, J. (1990) Kroppens teatrar.
McDougall, J. (1994) Försvarför det annorlunda.
McDougall, J. (1996) Kärlekens många ansikten.
Samtliga dessa utgivna av Natur och Kultur, Stockholm.

Minuchin, S. (1999) Familjer i terapi. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Lerner, M. (1990) Psykosomatik. Stockholm: Natur och Kultur. (Ny omarbetad version kom ut hösten 1999).

Rydén, 0., Stenström, U. (1994) Hälsopsykologi. Stockholm: Bonniers.

Stierlin, H., Wirsching, M. (1982) När familjen är sjuk. Stockholm: Natur och Kultur.

Theorell, T., Konarski, K., Engström, R., Lagercrantz, R-M., Teszary, J., Thulin, K. (1998) När orden inte räcker. Stockholm: Natur och Kultur.

Winnicott, D.W. (1964) Psychosomatic Illness in its Positive and Negative Aspects. I: Psychoanalytic Explorations. Harvard University Press, s 103-114.

Winnicott, D.W. (1971) Lek och verklighet. Stockholm: Natur och Kultur.

Artiklar:

Bick, E. (1968) Experience of the skin in early objectrelations. International Journal of Psychoanalysis, 49, s 484-486.

Una Seconda Settimana Italiana di Psichoterapia dell' lnfanzia. Ericastiftelsen (1998) Sex artiklar om psykosomatik hos barn och ungdomar. (eng. övers.)

McDougall, J. (1994) Grief, Mourning and Somatisation. Sfph. Grief and Bereavement, s 1-23.

Pines, D. (1980) Skin Communication, Early skin disorders and their effect on Transference and Countertransference. International Journal of Psychoanalysis, 61, s 315-ff.

Tidskrifter:

Nersessian, E., Solm, M. (1999) (ed) Neuro-Psychoanalysis, an Interdisciplinary Journal for Psychoanalysis and the Neurosciences. (Nystartad tidskrift som utkommer med 2 nr/år och kan beställas på e-postadress: orders@iup.com ) International University Press.

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster