Nr 1. 1999 sid. 85–87 

Torey Hayden - omåttligt populär barnpsykolog

Av Elisabeth Cleve

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Specialläraren och barnpsykologen Torcy Hayden inbjöds i våras till Sverige av Natur och Kultur och Svenska Föreningen för Psykisk Hälsovård. Hon kom för att presentera sin nya bok Den mekaniska katten. Elisabeth Cleve träffade henne för att samtala om boken och om de framgångar hon nått som författare. Haydens böcker har översatts till 28 språk och sålts i 240 miljoner exemplar, vilket gör henne till världens mest lästa psykolog.

 

Nioårige Conor är blek och genomskinlig och liknar mest av allt en osalig ande. Han utgör tillsammans med sin syster Morgana och mamma Laura huvudpersonerna i boken Den mekaniska katten. Pojken har diagnosen autism och ingen har hört honom tala. Han lär känna omvärlden genom nosen på sin leksakskatt. På artistiska barns vis har han ett fanatiskt intresse för snören som måste vara fastspända på hans kropp. Han är ett "svårt" barn. Genom Conors problem anas också den yngre systerns svårigheter. Terapeuten James tar sig an båda barnen i individualterapi. Deras mamma, en berömd författarinna, älskar sina barn men är en komplicerad och oförutsägbar person. Man får följa Conors utveckling, invävd i Lauras livshistoria. Hon blev själv tidigt moderlös och växte upp i ett fosterhem där hon utsattes för brutala sexuella övergrepp. Laura började leva i sin egen fantasivärld, Skogen. Det var ett heligt samhälle som hon skapat in i minsta detalj och som påminner om Tolkiens sagovärld. Själv identifierar sig Laura med den heliga Torgon.

l Den mekaniska katten växer en familjs komplicerade psykologiska historia fram med frågeställningen om Conor verkligen är autistisk eller om han lider av sviter efter något trauma. Hayden rör sig i gränslandet mellan kreativitet, begåvning och vansinne, sanning och lögn, fiktion och verklighet och barns kontra vuxnas behov. Hon har en stilistisk förmåga att hålla många psykologiskt trassliga trådar i luften samtidigt. Med sitt lättsamma och medryckande språk hjälper hon även läsaren att klara detta. Mot slutet av romanen vävs trådarna samman så att man anar en familjs historia. Läsaren lämnas utrymme att använda sin egen fantasi och själv fundera över orsakssambanden bakom Conors tillstånd. Har hans problem psykologiska eller fysiska orsaker, eller bådadera?

Torcy Hayden berättar i vårt samtal att hon själv hade livlig fantasi som barn, men den var inte destruktiv på det vis som den är hos personerna i boken, utan bara mycket närvarande. Hon har inspirerats mycket av sitt eget fantasiliv och är fascinerad av kreativitet hos människor och menar att det är en underskattad mänsklig egenskap. l Den mekaniska katten vill hon lyfta fram kreativiteten, på gott och ont, hos de tre huvudpersonerna. Den är ytterligare en i raden av Torcys populära böcker. Tidigare har bon skrivit Burpojken, Solrosskogen, Bara barnet, Rävungen, Spökflickan, Andras ungar och Tigerungen. I samtliga böcker berättar hon om sitt arbete med barn som har extremt svåra upplevelser bakom sig. Barnen lever ofta i social misär och har upplevt fysiska övergrepp och psykisk vanvård. Detta har lett till att de har fått allvarliga personlighetsstörningar och inte kan delta i vanlig skolundervisning. De har varit elever i Toreys klasser där hon arbetat som speciallärare och psykolog.

Torey berättar att hon alltid har tyckt om att skriva och har en förkärlek för "simple language" eftersom hon vänder sig till en intresserad allmänhet och inte bara till kollegor med kunskaper om fackuttryck. Toreys sätt att skriva, entusiasmerande och rättframt, har bidragit till de enorma framgångar hon nått som författare. Hennes böcker har sålts i 240 miljoner exemplar och översatts till 28 språk. l Finland har bara Tigerungen sålts i 55 000 exemplar. I Italien har varje bok legat på bestsellerlistorna och i Sverige har 200 000 exemplar av hennes böcker sålts. I Japan har man ett nyvaknat intresse för specialpedagogik och där har Torey en särskilt stor läsekrets.

Torey Hayden berättar vidare att bon periodvis har fått 2 000 brev om dagen från läsare i olika länder. Många skriver att de saknar henne och barnen när de läst en bok till slut. Torey brukar då svara: "it hurts, but love does and you have to take the pain as part of the price". Det som gör att människor lockas av hennes böcker, menar Torey, är att hon skriver om omedvetna psykiska processer med vanliga ord. Om syftet är att skapa kommunikation kan fackterminologi utgöra en barriär. I det direkta arbetet med barnen använder Torey sin intuition i kombination med teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Hon är noga med att betona betydelsen av adekvat utbildning och att detta minskar risken för överidentifikation med barnen. Detta ser hon annars som en av de största farorna i arbete med övergivna barn och säger: "the more education the better armed you are". Som barnpsykoterapeut blir man djupt imponerad av hur Torey lyckas ge läsaren emotionell förståelse för sitt arbete med barn som både har svåra somatiska och psykiska trauman bakom sig. För de som är intresserade av barnpsykologiskt arbete och ännu inte har läst Toreys böcker väntar en läsupplevelse!

 

Elisabeth Cleve
Leg. psykolog, leg. psykoteraput vid Ericastiftelsen, Stockholm

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster