Nr 1. 1999 sid. 91


Barnpsykoterapi på psykologprogrammet  i Linköping

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Psykologutbildning finns på Linköpings universitet sedan fyra år. De första studenterna, som var 32 till antalet och nu minskat till 24, har det senaste året studerat personlighetspsykologi och psykologisk behandling. Studierna har innefattat seminarier, så kallat basgruppsarbete samt eget klientarbete. Sex av studenterna valde att arbeta med barn eller tonåringar, som i och med vårterminen 1999 avslutat sin behandling.

Christina Bodén samt undertecknad har varit handledare för de som valde barnpsykoterapi. Det har varit lärorikt och spännande att följa dessa studenters första steg som behandlare. Jag är imponerad över hur bra de genomfört sin uppgift.

I och med att psykologprogrammet startade på Institutionen för Pedagogik och Psykologi vid universitetet var det också nödvändigt att öppna en mottagning för behandling. Denna psykologmottagning ligger i direkt anslutning till Institutionen på universitetsområdet med psykolog Meta Arenius som verksamhetschef Till psykologmottagningen söker patienterna själva men skolpsykologer och andra kan också remittera barn och ungdomar.

När det gäller de unga patienterna får föräldrarna träffa en erfaren psykolog och terapeut i föräldrasamtal parallellt med studenternas behandling av barnen. I våras har också några studenter prövat på dessa föräldrasamtal under handledning.

Det är glädjande att psykologprogrammet i Linköping har öppnat för möjligheten att låta studenterna behandla barn och tonåringar. Detta erbjuds i dag inte på så många universitet i landet och det är roligt att studenterna redan under utbildningen har nappat på denna möjlighet. Det bådar gott inför framtiden!

Inga Ericson

leg psykolog vid BUP, Motala

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster