Nr 13.  2005 sid. 161–167
 

 UPM - en ung mottagning med bred erfarenhet
av arbete med ungdomar i Östersund

Intervju med Ewa Östlund, Ingrid Frank
och Mariana Gardanova-Sollberger
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Ungdomspsykiatriska mottagningen i Östersund, UPM, är en mottagning i samverkan mellan den vuxenpsykiatriska verksamheten och den barn- och ungdomspsykiatriska i Östersund. De vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–25 år i Jämtland och Härjedalen. UPM har funnits sedan september 2002. Nedanstående artikel är baserad på en intervju med Ewa Östlund, Ingrid Frank samt Mariana Gardanova-Solberger.

Presentation

Mottagningen ligger centralt i Östersund inom sjukhusområdet. Lokalerna är ljusa och fina med en underbar utsikt över Storsjön och de Jämtländska fjällen. Läget ger ungdomarna en möjlighet att vara anonyma och bara slinka in på sjukhuset och det innebär en naturlig närhet till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Vuxenpsykiatrin (VUP). Här arbetar 12 personer med olika tjänstgöringsgrad. Hälften av dem, sex personer, arbetar på heltid medan de andra även arbetar deltid på BUP och VUP. Mottagningen har varit i gång under tre års tid.

Bakgrund

Ewa Östlund, sjuksköterska och samordnare, har arbetat på UPM sedan starten. Hon berättar att innan mottagningen kom till fanns en arbetsgrupp inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Vuxenpsykiatrin (VUP), där man ville finna ett bättre sätt att hjälpa de ungdomar som utifrån ålder och problematik skulle föras över från BUP till VUP. Arbetsgruppen fick inte gehör för sitt arbete kring överföringen av ungdomar, men den fick en viktig funktion genom att där skedde ett grundläggande utbyte av tankar och idéer mellan personal från de två enheterna. Efter detta kom ett formellt uppdrag från ledningen inom VUP. Finansiering söktes till en verksamhet för ungdomar med psykisk ohälsa och/eller missbruk via Dagmarfonden och Perssonpengar. Det fanns en ömsesidig strävan på flera nivåer att förbättra psykiatrins bemötande av ungdomar i åldern 16–25 år och detta sammanföll med direktiv som möjliggjorde idéerna. Några av dem från BUP och VUP som ingick i arbetsgruppen arbetar idag på mottagningen.

När mottagningen startade intervjuades gymnasieungdomar om UPM:s läge och namn. Ungdomarna svarade att det var bra att UPM låg inom sjukhusområdet, det underlättade anonymiteten. Namnet UPM blev till utifrån att flertalet ungdomar menade att det kunde heta det som det faktiskt är och att förkortningen var ok.

Kompetens

Idag arbetar de 12 personerna på åtta och en halv tjänster, samt en sekreterare på heltid. Mottagningen har en bred kompetens. Här arbetar en psykiatrisjuksköterska på heltid med erfarenhet från utredning och behandling av långtidssjuka, unga nyinsjuknade och gränspsykotiska patienter, samt en skötare på heltid med samma erfarenhet. Båda har steg-1 utbildning.

(Intervju av Helen Bard)

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster