Nr 13.  2005 sid. 173–175

 
Några tankar kring hur vi ser på
barnterapier på Sollentuna BUP

Margareta Walch och Lena Malmberg
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

        

Med den stor arbetsbelastning som råder inom BUP krävs noggranna överväganden för vilka barn som kan erbjudas individualpsykoterapeutisk behandling. Enhetschef, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Margareta Walch och leg. psykolog, leg. psykoterapeut Lena Malmberg visar hur man resonerat i frågan på Sollentuna BUP, Stockholms läns landsting.

På Sollentuna BUP har vi en gemensam tanke om hur stor del av behandlingsarbetet som ska vikas för längre barnterapier. Med längre avses kontakter som pågår under minst ett halvår och där barnet kommer kontinuerligt en gång i veckan. I Sollentuna, med ca 15 000 barn i området, innebär det att vi har bestämt att vi kan ha åtta barn i barnterapi samtidigt.

Gemensamt för alla barnterapier är att arbetet sker i ett sammanhang. När en barnterapi pågår är kontinuerliga samarbetsträffar mellan föräldrar, föräldraterapeut och barnterapeut en viktig del. När skolan är en del i samarbetet har vi också samarbetsträffar med dem.

På mottagningen arbetar vi med att öka strukturen runt det barnterapeutiska arbetet. Det ska finnas klara målsättningar både för barnterapin och för föräldraarbetet. Barnterapierna ska ha tydliga tidsramar över tid, så att vi redan från början har en tanke om hur länge den ska pågå. Ofta handlar tidsramen om ett eller två års terapi. Det finns också kontrakt där man bestämmer för en termin i taget och sedan utvärderar tillsammans innan man fattar nästa beslut.

Beslut om barnterapi som behandlingsalternativ för ett barn tas i behandlingskonferens. En liten grupp bestående av enhetschefen, en psykolog och en kurator fördelar ärendena, utser terapeuter till barnet och föräldrarna och håller ordning på när det kan finnas öppningar för nya barn att starta en terapi. Väntetid handlar oftast om att invänta ett terminsskifte.

Ingångsfrågan är aldrig enbart. Kan barnet tillgodogöra sig en barnterapi utan På vilket sätt kan det här barnet bäst arbeta med sina svårigheter. En barnpsykoterapi finns med som en av flera möjliga svar på den frågan. En längre barnterapi är aldrig i stället för andra insatser utan en del av de åtgärder som behövs.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster