Nr 13.  2005 sid. 176–178

 
Studiedagar om barnpsykoterapi idag

Birgit Hallerfors, Irene Svanerud och Monica Svensson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Sedan våren 2002 har UBi, Utbildningsenheten för BUP i Stockholm, anordnat studiedagar med samma titel som detta nummer av Mellanrummet, Barnpsykoterapi idag. Serien vänder sig till alla intresserade i BUP-verksamheten; barnpsykoterapeuter, föräldraterapeuter, andra behandlare och chefer.

Bakgrunden till serien är att en grupp barnpsykoterapeuter, som våren 2001 slutat en tvåårig fördjupningsseminarieserie i barn-psykoterapi, ville ordna någon sorts fortsättning. Man ville skapa ett forum för fortsatt utbyte med kollegor om aktuell kunskaps- och metodutveckling och för utbyte av kliniska erfarenheter. Man ville också verka för spridning av den barnpsykoterapeutiska kunskapen till andra yrkeskategorier och BUP-verksamheter. Man ville skapa en serie där barnpsykoterapin som kunskapsområde och metod inom BUP kunde diskuteras och utvecklas.

Barnterapeuterna i arbetsgruppen tog upp idén med sina chefer och fick stöd för att anordna ett sådant program inom UBi. Arbetsgruppen har sedan regelbundet träffats och planerat studiedagarna.

Under de drygt tre åren som serien pågått har 12 studiedagar ordnats, ca två halvdagar per termin. Vid fyra tillfällen har Anne Alvarez föreläst. Denna del av serien har skett i samarbete med Ericastiftelsen. Ämnena för hennes föreläsningar har varit:

  • Imagining reality: The Importance of Good Experiences and Play in Fostering Mental Growth.

  • Levels of Interpretation and Levels of Pathology: Getting it Across to the Patient.

  • Differences between states of mourning and states of mel ancholia in an adolescent depressed girl and about de- prived despairing children not well enough to mourn.

  • Finding the wavelength: tools in communication with children with autism.

De övriga studiedagarna har varierat till innehåll, men haft en gemensam form. Vi har startat med en föreläsning och därefter samlats med kaffe och frågeställningar i smågrupper för att sedan återsamlas och samtala med föreläsaren. Arbetet i smågrupperna har fokuserat på egna kliniska erfarenheter kopplat till föreläsningens ämne. Föreläsarna har dels varit externa inbjudna, dels interna BUP-anställda. Ibland har föreläsarna tagit med kollegor som bidragit med kliniska exempel. Formen har varit mycket uppskattad eftersom den givit utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte och möjlighet att föra tillbaka sina tankar och frågeställningar till föreläsaren.

 

 

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster