Nr 13.  2005 sid. 189–192

 
Unga vuxna dagarna 2005
på Psykoterapiinstitutet i Stockholm

Pelle Callermo
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Med 80 medverkande och ca 200 deltagare från hela Norden genomförde Psykoterapiinstitutet årets Unga vuxna dagar 20-22 oktober. Där fanns allt som hör till en internationell konferens av klass och god smak:

  • Vetenskaplig kommitté och organisationskommitté
  • Utförligt program med sammanfattningar av alla de drygt 50 seminarierna. Föredragshållarna kom från alla nordiska länderna
  • Postersession av Magnus Svensson från Stockholms skolors ungdomsmottagningar
  • Moderatorer och paneler
  • Musikinledning av Staffan Lang
  • Välkomstmingel med mat och dryck, luncher och kaffe
  • Unga vuxna från Jakobsbergs folkhögskola, som läste egna dikter
  • Konferensmiddag med musik och dans
  • Men framför allt, en mängd intressanta och engagerande föredrag om både forskning och behandling av unga vuxna.
Innehåll

Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet, öppnade konferensen med att tala om samtiden och hur vi hantera den.

Hon lyfte fram frågan hur vi kan använda historien som analytiskt instrument. Hon visade på likheter i samhällsdebatten nu och runt förra seklet. Gemensamma teman är större kommunikationshastigheter, t.ex. tågen respektive Internet, nya njutningskulturer och nya diagnoser. Den starkt ökande psykiska ohälsan var lika ofta omnämnd i början av förra seklet som nu.

Johanisson resonerade kring begreppen modernism och postmodernism och att många unga idag inte riktigt har någon framtidstro på samhället. Dock tror de att: – För mig kommer det att gå bra!


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster