Nr 21  2009 sid. 199–201

Anknytning och psykoterapi

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. New York: Basic Books.

John Bowlby: Attachment theory across generations. Film av Howard Steele om John Bowlby. Trailer videoclip 4:40 2007.

Brune, T. (2009). Att födas för tidigt – separation eller möte. Mellanrummet, nr 20, 26-38.

Cassidy, J. & Shaver, P. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. London: Routlegde.

Clulow, C. (2009). Sex, attachment and couple psychotherapy. Psychoanalytic perspectives. London: Karnac Books.

Cozzolino, L. (2002). The neuroscience of psychotherapy. New York: W.W. Norton & Co.

Cozzolino, L. (2006). The neuroscience of human relationships. Attachment and the developing social brain. New York: W.W. Norton & Co.

Damasio, A. (1999). The feeling of what happens: body and emo-tion in the making of consciousness. New York: Hartcourt Brace.

Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza. New York: Harcourt, Inc.

Eppel, A. (2009). Sweet sorrow. Love, loss and attachment in human life. London: Karnac Books.

Fonagy, P. & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self-organization. Development and Psychopathology, 9, 679-700.

Gallese, V., Eagle, M. & Migone, P. (2007). Intentional attune-ment: mirrorneurons and the neural underpinnings of interpersonal relations. Journal of the American Psychoanalytic Association, 55(1), 131-175.

Gerhardt, S. (2008). Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Stockholm: Karneval förlag.

Hart, C. (2008). Affective association: an affective intervention in countering fragmentation and dissociation. Journal of Child Psychotherapy, 34(2), 259-277. Redigerad översättning i Mellanrummet nr 20, Britta Blomberg.

Hart, S. (2009). Anknytning och samhörighet. Lund: Gleerups förlag.

Hart, S. (2008). Neuroaffektiv utvecklings psykologi: hjärna, samhörighet och personlighet. Lund: Gleerups förlag.

Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2000). Samspelets Kraft. Stockholm: Natur och Kultur.

Hugaard Jacobsen, C., Thorgaard, L. & Lanken Petersen, L. (2006). Tilknytning, tab og tilblivelse i psykodynamisk belysning. Aalborg: Aalborg Univetsitetsforlag.

Hughes, D. (2006). Building the bonds of attachment. Awakening love in deeply troubled children. New York: Jason Aronson.

Karlsson, K. (2008). Anknytning: om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag.

Kohler, E., Keyser, C., Umilta, M.A. Fagassi, L. Gallese, V. & Rizzolatti, G. (2002). Hearing sounds, understanding actions; action representation in mirror neurons. Science, 297, 846-848.

Maeja Raicar, A. (2009). Child-centred attachment. The CAT Programme. London: Karnac Books.

Mayes, L., Swain, J. & Leckman, J. (2005). Parental attachment systems: neural circuits, genes and experiential contribution to parental engagement. Clinical Neuroscience Research, 4(5-6), 301-313.

Obegi, J. & Berant, E. (2009). Attachment theory and research in clinical work with adults. London: Routledge.

Read, V. (2009). Developing Attachment in Early Years Settings. Nurturing Secure Relationships from Birth to Five Years. London: Routledge.

Siegel, D.J. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachment relationships, ”mindsight”, and neural integration. Infant Mental Health Journal, Vol. 22(1-2), 67-94.

Siegel, D.J. (2007). The mindful brain. New York: W.W. Norton & Co.

Simas, R. & Golse, B. (2009). Primary empathy, secondary empathy and intersubjectuivity – some thoughts about infantile depression and autistic mechanisms. Mellanrummet, nr 20, 39-52.

Szutkiewicz, K. (2005). Imitation som förutsättning för medkänsla och ömsesidighet. Mellanrummet, nr 13, Barn- och ungdomspsykoterapi idag. 118-127.

Wallin, D.J. (2007). Attachment in psychotherapy. London: Routledge.

Wennerberg, T. (2008). När den livsviktiga ANKNYTNINGEN inte fungerar. Psykologtidningen, 9.

Wennerberg,T. (2009). Självets neurobiologiska födelse. Mellanrummet, nr 20, 115-127.

Wennerberg, T. (2010 in press). Vi är våra relationer: Om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm: Natur och Kultur.

Wilkinson, M. (2006). Coming to mind. The mind-brain relationship: A Jungian clinical perspective. London: Routledge.

Några författare har publicerat sig i många verk om ämnet anknytning, t.ex. John Bowlby, Daniel Stern, Peter Fonagy, Mary Target, Colwyn Trevarthen, Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, för att bara nämna några. Vi hänvisar därför till sökmotorer på nätet om anknytning för att läsaren ska få ytterligare inblick i den digra produktionen.

Tidskrifter
Attachment – New directions in psychotherapy and relational psychoanalysis. (Journal of the Centre for Attachment-based Psychoanalytic Psychotherapy, London). London: Karnac Books. ISSN: 1753-5980.

Attachment and Human Development. London & New York: Brunner-Routledge: (Journal of the International Attachment Network). ISBN 1-58391-152-9.

 


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster