Nr 6. 2002 sid. 105–116

Psykoterapi och skolgång i samverkan
en unik möjlighet för det tidigt störda barnets utveckling

Maj-Britt Höckert Notini, Allan Scharf
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

 

    Denna artikel är en bearbetning av en föreläsning hållen på Barn- och ungdomspsykiatriska konferensen "Det gäller livet" i Strömstad 2224 augusti 2001. Maj-Britt Höckert Notini är leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och konsult. Allan Scharf är leg. psykolog och enhetschef i Samverkansklassteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin, Norra Stockholm.

    Samverkansklassmodellen

    Samverkansklasserna är sedan 24 år en organiserad samverkan mellan skola, psykiatri och socialtjänst för barn med tidiga störningar och svåra neuropsykiatriska diagnoser. Det är en skolform som utvecklats för barn man vanligtvis inte klarat inom den vanliga skolans ram och som har svårt att göra framsteg i olika behandlingar.

    "Samverkansklassmodellen" är en mellanvårdsform som bygger på att skolgång och behandling integreras. Man har successivt utvecklat samarbetsformer för att lösa de samarbetssvårigheter som uppstått kanske främst som konsekvens av förändringar som ständigt sker i de olika organisationerna.

    Beskrivning av samverkansklasserna

    Det finns f.n. 18 samverkansklasser i Stockholms län inom hela grundskolan omfattande ca 80 barn. I klasserna med 46 barn arbetar en speciallärare och en specialutbildad förskollärare eller fritidspedagog. Undervisningen är individuellt anpassad till varje elev. Klasserna är integrerade i grundskolan och ger eleverna möjlighet att under trygga omständigheter möta en verklighet som annars ter sig skrämmande och ouppnåelig. Placering i samverkansklass ger också möjlighet till individuell integrering i hemklasser och på sikt även utslussning för vissa elever till den vanliga skolan.

...

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster