Nr 6. 2002 sid. 119–128

Bilder fra fransk barnepsykiatri

Randi Ulberg
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    Randi Ulberg är psykiater med vidareutbildning i psykoterapi. I Norge arbetade hon inom den offentliga barn- och ungdomspsykiatrin, men lever nu sedan ett par år tillbaka i Frankrike. I detta resebrev får vi läsa mer om Randis egna upplevelser av den franska barn- och ungdomspsykiatrin som den gestaltar sig bl.a. vid en institution i Lyon. Hon framhåller att allt hon skriver måste uppfattas som personliga intryck och tolkningar. Även om Randi själv betonar att hon inte tecknar en fullständig bild av fransk psykiatri, så har hon här velat förmedla vad som varit iögonfallande och intressant, lärorikt eller oroväckande.

    Hva særpreger fransk psykiatri?

    Før jeg flyttet til Frankrike forhørte jeg meg blant kolleger i Norge om noen visste noe om fransk psykiatri. Ikke mange hadde kontakter her nede og informasjonen var noe sprikende:

    Den biologisk orienterte barnepsykiateren: "I Frankrike er psykiatrien svært psykoanalytisk orientert. Det finnes noen få bio-logisk orienterte psykiatere, men de er litt sære og helt isolert fra det gode psykiatriske selskap. Nesten ingen psykiatere finnes mellom ytterpunktene på skalaen psyke-soma."

    Den psykoanalytisk orienterte psykologen: "Jeg har ingen kontakt med fransk psykiatri. Psykiaterne der er en broket forsamling og de tilhører mange forskjellige teoretiske retninger. Dersom du vil gå i analyse/psykoterapi der, vet jeg ikke om det vil finnes noen terapeuter som vil bli godkjent for læreterapi her hjemme." 

    Barnepsykiateren: "Ta kontakt med min kollegas psykiatervenn. Bare vis til meg, lykke til!"

    Jeg hadde altså hørt sprikende uttalelser om fransk psykiatri før jeg flyttet ned. Da flyttelasset gikk, hadde jeg med meg adresser og navn på personer og organisasjoner som jeg kunne kontakte når jeg vel var på plass.

...

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster