Nr 6. 2002 sid. 143–145

DET UTVIDGADE TERAPIRUMMET

Författarinna: Carina Håkansson

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    Jag skulle vilja anmäla en intressant bok som ger anledning till många tankar inom ett område som fått alltmer intresse. Mellanrummet har i några nummer haft med artiklar om fosterbarn och familjehem, om psykoterapeutiskt arbete inom ramen för ett sådant sammanhang. Boken, med ovanstående titel, som jag skulle vilja rekommendera handlar om just detta.

 

    Författarinnan Carina Håkansson startade tillsammans med kollegor en familjevårdsstiftelse där man valde en arbetsform med placering i familjehem, individualpsykoterapi till den placerade och handledning till familjehemmen. I detta kontext kom begreppet det utvidgade terapirummet till. Boken är en beskrivning av både verksamheten och tankarna om att knyta ihop dessa olika delar till en sammanhållen behandlingsmodell. Först beskrivs Familjevårdsstiftelsens verksamhet ur klientens, familjehemmets, terapeutens och handledarens perspektiv. Sedan kommer ett avsnitt som knyter ihop den praktiska delen med teoretiska tankegångar. Objektrelationsteori och teoretiker som Fairbairn, Guntrip, Ogden och Winnicott har påverkat tänkande och den kliniska verklighet som vuxit fram. Stiftelsen har också hämtat inspiration genom samarbete med bland andra Barbro Sandin och Lars Lorentzon. Boken avslutas med reflektioner kring vad som egentligen är annorlunda i den modell som vuxit fram.

    Boken belyser våra möjligheter att kunna få arbeta i ett sammanhang där sammanhållande faktorer överbryggar de svårigheter som finns när vi arbetar med behandling av de mest utsatta människorna. Jag tänker på inledningen av boken där det utvidgade terapirummet beskrivs som det symboliska rummet där familjevård och psykoterapi kan mötas, utveckla och komplementera varandra.

    För mig, och säkert för de flesta som arbetat med fosterbarn eller vuxna placerade i familjehem, är det lätt att känna igen det som beskrivs. Boken beskriver en spännande utveckling av familjehemsarbete och en utmaning av de psykoterapeutiska ramarna, genom sammankopplandet av de tre olika delarna: familjehemsplaceringen, individualpsykoterapin och handledningen. Det sammantagna resultatet blir mycket mer än de enskilda delarna var för sig. Jag ser bokens innehåll som en spännande utmaning till förnyelse inom det här området. Även om boken beskriver placeringar av vuxna, så menar jag att det författaren lyfter fram i lika hög grad även gäller barn och ungdomar som placeras. Dessutom ger innehållet i boken och det centrala begreppet, det utvidgade terapirummet, anledning och stimulans till ett fördjupat tänkande kring behandlingskontext och ramarna kring psykoterapi.

    Jag vill varmt rekommendera var och en med intresse för familjehemsvården och psykoterapeutiskt arbete att läsa boken och låta den inspirera till fortsatt utveckling av våra behandlingsinsatser.

    Göran Jonson

    BUP-mottagningen, Falun

Håkansson, C. (2000). Det utvidgade terapirummet. Stockholm: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster