Nr 6. 2002 sid. 33–46

Terapi i snigelfart

Britta Blomberg, Anita Dahlgren, Gerd Ganse
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    Sedan några år tillbaka bedrivs psykoanalys vid Ericastiftelsen med ett fåtal barn. Anita Dahlgren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, presenterar i artikeln en analystimme med en liten pojke. Referatet från denna timme redovisas i sin helhet. Därefter får vi följa en diskussion mellan Anita Dahlgren, Britta Blomberg och Gerd Ganse som också är verksamma som leg. psykologer och leg. psykoterapeuter vid Ericastiftelsen.

    Behandlingsuppläggning

    Eric började på Ericastiftelsens specialförskola Trasten och i psykoanalys då han var drygt sex år gammal. Enligt utredning är han ett barn med autismspektrumstörning. När barn med denna typ av problematik erbjuds behandling vid Ericastiftelsen ingår alltid ett nära samarbete med dagbehandlingsavdelningen (eller annan pedagogisk verksamhet som barnet är knutet till) eftersom dessa barns svårigheter visar sig både på en kognitiv och en interpersonell nivå. Vid Ericastiftelsen sker alltid behandlingen av barnen som går på Trasten i ett nära och regelbundet samarbete mellan barnens föräldrar, barnterapeuten och den behandlare som föräldrarna har kontakt med. Timmen som presenteras äger rum när Eric har gått i analys fyra gånger per vecka under sju månader hos Anita.

    I början av behandlingen var Eric upptagen av att konstruera "experiment" av tillsynes ganska avancerat slag. Senare har Eric ägnat sig engagerat åt sand, vatten och plastmuggar på ett mycket grundläggande sätt. Han har arbetat mycket med begrepp som "om det håller" och "om saker bevaras". På senare tid har han börjat sortera vad som är skräp, vad som inte är det. Han har talat mycket om ledtrådar och uttrycker sig ofta förvirrat, något som han också kommenterat med: "blev du förvirrad"? Han har gjort "klister". Hans katastrofkänslor är lättväckta, även om han inte visar direkt rädsla i rummet. Anita har använt sig av olika tolkningsnivåer, men hela tiden med utgångspunkten vad kan man hjälpa Eric med att bygga upp.

...

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster