Nr 6. 2002 sid. 63–73

Att undervisa i barn-
psykoterapeutisk teknik

Intervju med Majlis Winberg Salomonsson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    Leg. psykolog Majlis Winberg Salomonsson är utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut vid Ericastiftelsen och psykoanalytiker. Sedan många år arbetar hon i privat praktik med analysander och terapipatienter, såväl vuxna som barn och tonåringar. Hon har också undervisat vid många olika utbildningsinstitutioner för terapeuter och psykoanalytiker runt om i landet. I intervjun får vi stifta närmare bekantskap med några av de frågeställningar och teoretiska begrepp som är aktuella för blivande barnterapeuter.

    Från BUP till psykoanalytiker i privatpraktik

    Majlis Winberg Salomonsson påbörjade psykologutbildningen i Lund och fortsatte sedan i Umeå, där hon också arbetade på BUP under några år. Efter ytterligare arbete vid BUP i Sundsvall kom hon till Stockholm 1972 och arbetade som barnterapeut vid Ericastiftelsen.

    På den tiden var många blivande terapeuter unga och oerfarna, men hade å andra sidan många års klinisk verksamhet framför sig. Idag är de flesta som antas till terapiutbildningar betydligt äldre och har mer erfarenhet. Detta påverkar självfallet uppläggningen av kurserna.

    När Majlis blev färdig psykoanalytiker beslutade hon sig för att pröva att arbeta i egen praktik, något som hon fortsatt med sedan 1989. Hon har hela tiden arbetat med barn och ungdomar och blev alltmer nyfiken på vad händer med barn när de växer upp. I arbetet träffade Majlis, som alla barnterapeuter, många föräldrar. Hon tyckte att hon hade bristande kunskaper om vuxenlivets utmaningar och denna nyfikenhet ledde till att hon började analytikerutbildningen. Hon framhåller hur fascinerande det är att kunna kombinera arbetet med barn och med vuxna, där det "barnsliga problemet" finns kvar i den vuxnas personlighet. Nyttan man har av kunskaper om barns utveckling i förståelsen av den vuxnas svårigheter är något som vi ofta slås av. Majlis påpekar att hon gläds åt att man nu har infört spädbarnsobservationer på många vuxenterapiutbildningar.

...

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster