Nr 6. 2002 sid. 95–104

Tidsbegränsad barnpsykoterapi
en underskattad terapiform?

Anna Tydén
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    

    Anna Tydén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut är verksam vid Kungsholmens BUP-mottagning i Stockholm. Artikeln är ett utdrag ur rapporten Tidsbegränsad barnpsykoterapi en metod- och intervjuundersökning, som utges våren 2002 av Utvecklings- och Utvärderingsenheten vid BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting. 

    I början av 1980-talet utvecklade psykolog Gudrun Edvardson en metod för korttidsterapi med barn som lämpade sig för PBU:s arbetssätt. Hon inspirerades av möten med traumatiserade barn till att söka efter en behandlingsform som passade deras problematik, eftersom de sedvanliga metoderna inte var tillämpliga. Hon fann sedan att metoder och principer för krisbehandling i modifierad form också kunde passa för barn med annan problematik än trauman och krisupplevelser, till exempel ängslighet, aggressionsproblem och separationssvårigheter.

    I Norge är intresset för olika tidsbegränsade terapier stort och metodutvecklingen livaktig. Psykolog Monica Gydal har bidragit till den metodutvecklingen med TIB, Tidsbegränsad Individuell Barnpsykoterapi. I en period när familjeterapeutisk praxis dominerade, fann hon att det var stor risk att barnets egen problematik fick för liten plats och att det var svårt att inom ramen för det familjeterapeutiska mötet ge barnet en upplevelse av att bli mött och förstått. Ett erbjudande om en tidsbegränsad individualterapi för barnet såg hon som ett viktigt tillägg till familjeterapin. Samtidigt betonar hon att familjeperspektivet är särskilt viktigt när det gäller behandling av barn.

...

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster