Nr 9.  2003 sid. 109–117

STÖD FÖR BARN I SORG
om gruppverksamhet för barn och ungdomar som mist en nära anhörig på grund av dödsfall

Göran Gyllenswärd
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Göran Gyllenswärd är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt verksamhetschef på Mottagningen för sörjande i Stockholm, vilken drivs av Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm.
Han har tidigare arbetat vid Rädda Barnens Centrum för ungdomar i kris med projektet Barn i sorg.
I artikeln beskrivs gruppverksamheter för barn som förlorat en nära anhörig i samband med dödsfall.

”Mamma Du kunde ha tagit med mig! Jag står ensam nu. Jag har ingen som hjälper i dom svåraste stunderna. Pappa mår bra. Alla saknar dig, varför fick du cancer?”

Så inledde en 10-årig flicka ett litet brev till sin mamma, ett brev som hon sedan sände iväg med en heliumfylld ballong för vidare färd upp mot himlen. Inte för att hon direkt tänkte att mamma rent konkret skulle få brevet, men mer som ett led i den fortsatta dialog som barn och ungdomar – och vuxna med för den delen – alltid har med närstående som dött. Brevskrivandet och ballonguppsläppet ingår i den ritual som brukar avsluta Rädda Barnens stödgrupper för barn som mist förälder eller syskon.

   Frågorna och tankarna är många efter en närståendes dödsfall, särskilt för barn och ungdomar. De ofta överväldigande känslorna upplevs som starka och främmande. Man uppfattar sig själv som konstig, lite udda. Många känner sig också utanför, de har svårt att dela sina upplevelser med någon annan. Den efterlevande föräldern – eller föräldrarna om det handlar om en syskonförlust – har fullt upp med sin egen sorg. Finns det syskon i livet visar forskning och erfarenhet att syskon sällan talar med varandra om det som inträffat. Viktiga personer i barnets omgivning vet inte alltid vad ska de säga, eller hur det ska säga något. Det blir lätt tyst kring barnet, eller som Rosen (1986) skriver om just syskonförluster:

”Alla budskap om att förlusten var trivial vann.”

Konsekvens: Saker och ting blir verkliga först när vi pratar om dem!

...


Läs mer om Barn och Sorg »»

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster