Nr 9.  2003 sid. 120–123

 

Vad händer inom gruppsektionen i EFPP?

Inger Larsson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Inger LarssonSocialpedagog, leg. psykoterapeut Inger Larsson är delegat för gruppsektionen inom EFPP i Sverige och verksam i ett nystartat team vid Psykoterapienheten, Stockholms läns landsting som har till uppgift att utveckla gruppverksamhet inom södra psykiatri sektorn. I artikeln berättar hon om gruppterapi i Sverige och i Europa.

Svenska kollegor i de föreningar som fanns inom området psykoanalytisk psykoterapi hörsammade 1991 ett initiativ från våra engelska kollegor att bilda en europeisk federation, så att också de två gruppsykoterapiföreningar som då fanns i Sverige kunde ingå i EFPP. Det har genom åren visat sig att det är av speciellt intresse att verka i en federation som EFPP, som samlar både individualpsykoterapi för vuxna-, barn- och ungdomar- samt gruppsykoanalytisk psykoterapi.

   För närvarande har gruppsidan en svensk delegat genom Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling och det är undertecknad. Jag är också vald 2002 till EFPP:s verkställande kommitté (Executive Committee; EC) på en andra period som en av tre representanter för gruppsektionen. Varje mandatperiod sträcker sig över fyra år. Gruppsektionens koordinator är Rudolf Balmer (M.D. psykiater/psykoterapeut, gruppanalytiker från Schweiz) och den tredje medlemmen från gruppsektionen i EC är Alfonso Accursio (psykoanalytiker, gruppsykoanalytiker från Italien).

   Gruppsektionen är den sektion som tydligast inrymmer – förutom olika psykoanalytiska traditioner - också olika metodinriktningar, vilket gör arbetet i sektionen extra utmanade och intressant. Detta blev tydligt illustrerat vid den senaste tresektionskonferensen i Stockholm i somras (se referat i detta nummer av Mellanrummet). Daniela Moggi (psykoanalytiker, gruppsykoanalytiker från Palermo, Italien) presenterade som gruppsektionens huvudtalare sitt arbete med gruppsykoanalytisk terapi utifrån W.R. Bions teorier. Hon framförde att skillnaden mellan att arbete i grupp och i en dyad (en individualterapi) är hur arbetet med överföring kommer tillstånd och hur den används som ett arbetsredskap i behandlingsarbetet. I psykoanalytisk gruppterapi används mångfaldiga, ömsesidiga och simultana relationer som är relaterade till subjekt. Subjekt som på samma gång är objekt och vise versa.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster