Nr 9.  2003 sid. 132–136

 

SPÄDBARNSTEAMET I KALMAR

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 


Berit Petersson

I artikeln beskrivs ett arbete med att förebygga relationsstörningar mellan föräldrar och barn, när graviditet, förlossning och spädbarnsperiod blir problematiska. Spädbarnsteamet i Kalmar har försökt att använda befintlig kunskap i ett utvecklingsarbete där man betonat vikten av samarbete mellan de instanser som finns runt mödrar och spädbarnsfamiljer med särskilda behov. Johanna Hermansson, leg. läkare, leg. psykoterapeut verksam inom barnpsykiatrin och Berit Petterson, leg. psykolog, Marte Meo-terapeut, verksam vid spädbarnsverksamheten Grindstugan i Oskarshamn intervjuas. I teamet ingick också Marianne Holm-Djurfeldt, leg. psykolog, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

"Grindstugebarn"

”Att bli gravid, uppleva en förlossning och att bli förälder är stora ögonblick i livet. Ögonblick som innebär både möjligheter och risker för mamma, pappa och barn. En god föräldra-barn-relation under de första åren, speciellt spädbarnsåret, är av stor vikt för att man senare under livet ska kunna bygga upp trygga och förtroendefulla kontakter, att få en trygg bas att utforska världen från. Tyvärr infrias inte alltid förväntningarna om lycka i föräldraskapet. Hindren kan se olika ut - allt från en påfrestande graviditet, långdragen, kanske smärtsam förlossning, eventuellt avslutad med kejsarsnitt till en spädbarnsperiod med osäkerhet kring både barn och föräldraroll. Stressrelaterade förhållanden som dålig ekonomi, sjukdom, missbruk och bristande familjegemenskap innebär också risk för otrygg anknytning. I sådana situationer kan det behövas extra kunskap och stöd. Föräldrars förmåga att uppfatta och bemöta spädbarnets signaler är avgörande för barnets möjlighet att tryggt knyta an. Det viktigaste verkar dock vara hur föräldrarnas egna anknytningsmönster upp till tre generationer bakåt sett ut.”

   Så beskriver Spädbarnsteamet i Kalmar situationen hos utsatta familjer vid tillökning i familjen i inledningen till en ännu inte publicerad första delrapport om projektet. Spädbarnsteamet i Kalmar är exempel på ett försök att genom samverkan använda den kunskap som finns hos de instanser som en gravid kvinna med problem eller rädslor hamnar hos och därmed främja god anknytning och förebygga relationsstörningar mellan spädbarn och föräldrar.

   I projektet har det inneburit samverkan med barnpsykiatri, mödra-barnhälsovård, barnklinik, vuxenpsykiatri, kvinnoklinik och barnhälsovårdens specialistenhet. Inom kvinnokliniken har en grupp förlossningsbarnmorskor som arbetat specifikt med att stödja kvinnor med förlossningsrädsla medverkat. Personal från medicin- och kirurgkliniken har vid några tillfällen deltagit i samarbetet. I teamet ingick två psykologer från mödra-barnhälso-vården och en barnpsykiater från BUP.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster