Nr 9.  2003 sid. 137–143

SAMTALETS STATUS

Eva Löwstedt
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

 
Med krav på och ambition att effektivisera
och öka genomströmningen av patienter inom svensk skattefinansierad barn- och ungdomspsykiatri höjs röster som ropar på effektiva metoder som kräver minsta möjliga tid.

   Ja, det håller vi alla med om i sak. Men vad betyder det i praktiken? Att bara de som återhämtar sig snabbt ska få del av våra insatser? Att begreppet psykisk hälsa omdefinieras? Att vi enbart ska bedriva akutsjukvård?

   Jag tycker mig se att i ivern att förändra och effektivisera vården sker också sådant som minskar våra möjligheter att utföra ett fullgott behandlingsuppdrag och där det för oss kliniker i mötet med patienter i högre grad blir en fråga om att intervjua, sortera och bedriva ett visst informationsarbete.

   Modeller brukar uppstå då förändringar påkallas. Modeller är en teoretisk konstruktion som i sin praktiska tillämpning måste anpassas och nyanseras till de enskilda fallen. I tider av hårt tryck sker den anpassningen inte alltid, utan istället händer det att barnet kastas ut med badvattnet.

   Vilket kliniskt arbete bedrivs idag på barn- och ungdomspsykiatriska institutioner och vilket kommer att bedrivas i närmaste framtiden? Då vården ses som en kostnad som det går att skära ner på, vilka principer är det då som är viktigast att försvara?

   Vilken del av psykologens kliniska arbete behöver försvaras, förklaras eller förändras för att få finnas kvar?

   I Sverige har förskrivningen av antidepressiva medel, de så kallade SSRI-preparaten, till ungdomar fördubblats under de senaste fyra åren. Detta trots att Läkemedelsverket inte godkänt preparaten för behandling av depression hos ungdomar.

   Under rubriken Unga får för mycket medicin publicerades på första sidan i en av Sveriges största dagstidningar i augusti 2003 en artikel om en ny stor svensk studie, som visar att det finns betydligt bättre forskningsstöd för psykoterapi än för medicinering vid depression.

   Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har under sju år granskat över 5.000 olika artiklar och forskningsrapporter rörande depressioner och behandlingsmetoder. Studien publiceras i oktober 2003 och kommer då att vara en av de största i sitt slag i världen. En av studiens slutsatser är att fler borde utbildas till att kunna bedriva psykoterapi.

...


Läs mer (Läkartidningen) »»

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster