Nr 9.  2003 sid. 14–29

 

PSYKOTERAPIGRUPPER FÖR BARN

Intervju men Margareta Walch
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Margareta Walch, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt enhetschef vid Sollentuna BUP har under många år arbetat med psykoterapigrupper för barn. Väsentliga faktorer att beakta inför etablerandet av en terapigrupp, arbetet i gruppen och med barnens föräldrar beskrivs i intervjun med henne.
 

Bakgrund

För fullbokade psykoterapeuter är det svårt att få tid att sätta sig ned några timmar och fundera över hur vi arbetar för att förmedla detta till andra. Redaktionens önskan var att få en intervju med Margareta Walch och Sten Lundqvist, som tillsammans skrivit boken Barn i grupper, struktur, process och psykoterapi. Att hitta en tid som passade oss alla tre var ogörligt. Mellanrummet lyckades i alla fall få en intervju med Margareta som har arbetat med barn i psykoterapigrupper under 25 års tid - en gedigen erfarenhet!

   Margareta har också varit engagerad i de två legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar som givits av UBi, vid BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting. Just nu har man inga planer på att starta ytterligare gruppterapiutbildningar, något som både patienter, deras föräldrar och vi behandlare bara kan beklaga.

   Gruppverksamheterna växte fram under den Psykiska Barn- och Ungdomsvårdens (PBU) första år, från behov som behandlare på mottagningarna uppfångat i de familjer man mötte och i kontakter med daghem och skolor. Många barn hade lättare att ta emot hjälp till förändring i gruppsammanhang än i en individuell kontakt, andra (vid t.ex. dagbehandlingsavdelningar och terapiskolor) kunde inte fungera inom det gängse kommunala utbudet av daghem eller skola.

Grupper för barn

En person som ofta nämns när man beskriver bakgrunden till gruppverksamheter i Sverige är den f.d. förskolläraren och psykoterapeuten Gertrud Olsson. Hennes tankar om barn i grupper från sent 1940-tal kom att stå som modell när de tidiga gruppverksamheterna inom Rådgivningsbyråerna, och senare PBU, startade. Hon hade under en tid arbetat vid Socialstyrelsen som förskoleinspektör och därigenom sett barns behov på olika håll i landet. Från sitt arbete inom barnomsorgen kom hon att utbilda sig till terapeut, med inriktning framför allt på barngrupper. Många av hennes teorier och praktiska erfarenheter används än idag kombinerat med nyare litteratur och kunskap.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster