Nr 9.  2003 sid. 166–168

FRÅN BARNDOM TILL VUXENLIV
en översikt av longitudinell forskning

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Marianne Cederblad har sammanställt forskningsrön från longitudinella studier som belyser barns utveckling till vuxen ålder. Boken ”Från barndom till vuxenliv en översikt av longitudinell forskning” är utgiven av Förlagshuset Gothia AB, 2003.

Författaren är barn- och ungdomspsykiater, tillika professor emeritus med särskild forskningskompetens inom området barn- och ungdomsutveckling i ett longitudinellt perspektiv. Boken riktar sig främst till kliniskt verksamma socialarbetare, psykologer och barnpsykiatriker, men även till högskolestuderande och forskare vid psykologiska, sociala och pedagogiska institutioner.

   Boken utgörs av en omfattande sammanställning av longitudinell forskning om barns utveckling till vuxna. Inledningsvis presenteras det longitudinella angreppssättet, som innebär att förändringsprocesser hos enskilda individer eller grupper följs under en längre tidsperiod, ibland under en hel levnadsålder. Studierna är ofta baserade på en total population barn födda ett visst år i ett visst samhälle.

   Den aktuella barngruppen studeras sedan prospektivt, dvs. framåt i tiden, genom kontinuerlig datainsamling med hjälp av olika typer av personlighetstest, skattningsformulär och liknande. Även så skilda metoder som Rorschachtestning av enskilda individer och statistisk samkörning med kriminal- och alkoholvårdsregister förekommer. Författaren tar upp såväl metodologiska förtjänster som svårigheter vid longitudinella studier.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster