Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Mellanrummet frodas och utvecklas, något som gör att vi i redaktionen vill fortsätta arbetet med att, på ideell basis, sammanställa artiklar och försöka entusiasmera Er läsare att komma med inlägg av allehanda slag.

   I de bistra tider som råder med ständigt ökad efterfrågan på behandling av barn och ungdomar kombinerat med bristande resurser och ideologiska stridigheter, vill vi i redaktionen fortsätta att sprida information om den gren av behandling som omfattar psykoterapi.

   I detta nummer har vi valt att fokusera på psykoterapi i olika former av grupper, en behandlingsform som ofta ger mycket goda resultat. Vi framför vårt varma tack till socionom och leg. psykoterapeut Pia Litzell Berg, direktor vid Psykoterapisällskapet i Stockholm, som varit oss till ovärderlig hjälp genom att förse redaktionen med information om olika gruppterapeutiska aktiviteter. Pia har också varit ett stort stöd vid sammanställningen av artiklarna till detta nummer. Likaså vill vi tacka leg. psykolog Ulla Forsbeck Olsson som varit behjälplig med uppslag angående temat i detta nummer.

   Under året har många tragiska händelser inträffat där psykiskt belastade vuxna har utfört våldsdåd mot en oskyldig allmänhet. Låt oss hoppas att allt det förfärliga som inträffat kan bli en tydlig signal till politiker och beslutsfattare att även satsa på förebyggande arbete innan en person blir vuxen. För oss som företräder en psykodynamisk grundsyn, är det självklart att en människas psyke utvecklas ur en kombination av medfödda resurser och brister, psykisk och social påverkan såväl i stort som i smått. Låt oss också hoppas att det som nu skett inte bidrar till ytterligare polemik om vad som är rätt eller fel vad gäller psykoterapeutisk behandling, utan istället kan leda till att man äntligen kan acceptera att människor är olika och utformning av behandling därför också måste variera.

   Tidskriften Mellanrummets vänförening anordnade tillsammans med Föreningen för Barn- och Ungdomspsykoterapeuter en välbesökt medlemsträff i maj i år. Paul Barrows, psykoterapeut från Bristol, gav en lysande presentation av olika terapeutiska förhållningssätt beroende på patienters problematik.

   Under sommaren har också EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the public sector) anordnat en konferens, denna gång i Stockholm. Temat var Psychoanalytic Psychotherapy in our time: where, when and for whom? Många intressanta presentationer gavs, där arbetet inom den offentliga sektorn stod i fokus. Referat från både föreningsmötet och EFPP-konferensen återfinns i detta nummer.

   Redaktionen vill också framföra våra varma gratulationer och lyckönskningar till våra kollegor i redaktionen för tidskriften Journal of Child Psychotherapy som firar sitt 40-års jubileum den 6 december i år. Utan den inspiration som den engelska tidskriften givit oss verksamma barn- och ungdomspsykoterapeuter hade sannolikt en tidskrift som Mellanrummet inte kunnat starta. Vi ser fram mot fortsatt goda kontakter och inspirerande artiklar!

   Redaktionen, och framför allt vår kassör, har stundtals ett enormt detektivarbete att spåra inbetalda fakturor där det inte framgår vem vi ska sända prenumerationen till. Kassören har ringt många samtal till ekonomiavdelningar på landsting och i kommuner. Där känner man bara till att en inbetalning gjorts, men inte för vems räkning. Vi ber därför Er som inte fått tidskriften att höra av Er till redaktionen, så kan vi hjälpas åt att spåra några inbetalningar för vilka vi ännu inte hittat kunden. Tydlig markering av kund- och fakturanummer behövs på inbetalningen.

   För Er prenumeranter som betalar fakturan via PrioInfo AB och Swets Blackwell så skickar vi fakturorna direkt till dessa, men Ni behöver till dem bekräfta fortsatt prenumeration för 2004. För Er andra prenumeranter gäller precis som tidigare att Ni själva vidarebefordrar fakturan till betalningsansvarig. Vi behöver Er hjälp med denna tydlighet för att hålla de administrativa kostnaderna nere, något som i sin tur påverkar priset på tidskriften.

   Slutligen vill vi än en gång uppmana Er läsare att höra av Er till redaktion med idéer och information om vad som pågår runt om i Sverige och i våra nordiska grannländer, så att vi kan fortsätta att sprida in formation och kunskap om psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar samt deras föräldrar.

Britta Blomberg
Ansvarig utgivare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster