Nr 9.  2003 sid. 49–54

 

Gruppsykoterapi med barn i åldrarna 48 år

Johan Bogg
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Artikeln fokuserar på tankar och erfarenheter från 16 års arbete med gruppterapi med små barn inom barn- och ungdomspsykiatrin. Artikelförfattaren, Johan Bogg, är förskollärare och blivande psykoterapeut och arbetar vid Eskilstuna BUP.

Bakgrund

Sedan 1987 bedrivs gruppsykoterapi med förskolebarn på Barn- och Ungdomspsykiatriska Kliniken (BUP), Mälarsjukhuset, i Eskilstuna. Verksamheten startades i samarbete med Förskoleförvaltningen i Eskilstuna Kommun. Ursprungligen var den inriktad på barn med autism och liknande diagnoser. Sedan slutet av 90-talet drivs verksamheten helt av BUP.

   I dag har den ursprungliga gruppen, som träffades tre timmar fyra gånger/vecka, utvecklats till två grupper som vardera träffas tre timmar en gång/vecka. Det är den nuvarande verksamheten artikeln huvudsakligen behandlar.

Struktur

Grupperna, med plats för 4–5 barn i varje grupp, riktar sig till barn i åldrarna 4-8 år. Båda grupperna är halvöppna, vilket innebär att det byts barn i grupperna kontinuerligt.

   Grupperna är i dag könssegregerade, den ursprungliga gruppen var könsblandad. Grupplokalerna finns på kliniken. De flesta av barnen åker taxi till och från kliniken och resorna bekostas av landstinget som behandlingsresor.

   Parallellt med att barnen går i grupp har föräldrarna en egen kontakt med en föräldraterapeut. I dessa samtal deltar oftast någon av gruppterapeuterna. Sedan mitten av 90-talet använder vi Marte Meo-metoden i arbetet med familjerna.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster