Nr 9.  2003 sid. 55–67

 

Traumabearbetning i grupp med förskolebarn

Inger Ekbom och Åsa Landberg
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

      

Inger Ekbom, socionom, leg. psykoterapeut och Åsa Landberg, leg. psykolog arbetar på Mottagning Bågen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Artikeln ger en bild av hur förskolebarn kan använda sig av gruppbehandling för att bearbeta trauman. Den bygger på en examensuppsats från den treåriga legitimationsgrundande utbildning i gruppsykoterapi för barn och ungdomar som anordnades av BUP:s utbildningsenhet (UBi) och Ericastiftelsen.

Utgångspunkter

Mottagning Bågen är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri. Mottagningen arbetar med behandling av barn som bevittnat våld i familjen, främst kvinnomisshandel. Huvuduppdraget är att bedriva gruppbehandling. Sedan 1998 har vi erbjudit gruppbehandling för förskolebarn, från tre till sex års ålder. Sammanlagt har vi träffat 30 förskolebarn i sex olika grupper. Arbetssättet beskrivs i en rapport utgiven av Socialstyrelsen (2002) och i en uppsats (Ekbom och Landberg, 2003).

   Barnen i våra grupper har upplevt händelser som inget barn borde behöva vara med om. Intuitivt kan man som vuxen och behandlare känna att det är fel att prata med ett barn om teman som våld mellan vuxna eller sexualiserat våld. Men upplevelserna finns redan där, och barnet behöver vuxnas hjälp för att förstå sina upplevelser och placera dem i ett sammanhang. Barnens känslor inför det inträffade är lika starka som de vuxnas, men deras erfarenheter och kunskaper är mer begränsade. Det innebär att de har mycket svårare att tolka och förstå det som händer omkring dem. Det är en svår balansgång att bevara respekten för barnet, för dess upplevelse av situationen och för det ansvar barnet tagit på sig, utan att förstärka barnets position som någon med vuxenansvar. Vi har valt att prata direkt och öppet med barnen om deras upplevelser, ge information och stöd, erbjuda möjligheter att gestalta vad som hänt i bild eller med leksaker men också ge utrymme för fri lek och symbolisk bearbetning.

   En av utgångspunkterna i vårt arbete är gruppanalytisk teori (Widlund, 1995). Teorin har vuxit fram utifrån terapeutiskt arbete i grupp med vuxna. Är det möjligt att överföra en teori för vuxna på barn? Vi tror att det finns skillnader, men att likheterna överväger.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster