Nr 9.  2003 sid. 74–84
 
 
 

Grupp med mammor till
sexuellt utsatta barn och ungdomar

Pia Litzell Berg och Eva Zackrison
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

      

Pia Litzell Berg och Eva Zachrison är båda socionomer, leg. psykoterapeuter och gruppanalytiker. De arbetar på BUP-mottagning Vasa inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län och Pia har just tillträtt en tjänst som direktor vid Psykoterapisällskapet i Stockholm. Mottagning Vasa är en specialmottagning för behandling av barn, ungdomar och deras familjer när misstanke om eller bekräftelse av sexuella övergrepp finns. Gruppterapi är huvudsaklig terapiform. En viktig del av behandlingen av sexuellt utsatta barn och ungdomar är att ge den icke-förövande föräldern någon form av kontakt. I artikeln beskriver de arbetet med en terapigrupp för mammor som finns på mottagningen. Artikeln är en sammanfattning av en presentation på EFPP-konferensen i Stockholm, 4–6 juli 2003.

Vasa BUP-mottagning startade 1994 och har i uppdrag att ge behandling till sexuellt utsatta barn och ungdomar i hela Stockholms län.

   Hittills har vi tagit emot c:a 550 klienter och deras familjer. På mottagningen finns alltid terapigrupper för tonårsflickor som blivit sexuellt utsatta av någon närstående och för mammor till barn och unga som utsatts sexuellt av någon närstående. Utifrån aktuella behov har vi också haft grupper för små barn, anhöriga och tonårsflickor som våldtagits av någon som inte betraktas som närstående.

   Det har funnits – och finns – olika typer av grupper för mammor. De flesta har varit tidsbegränsade av varierande längd och ofta parallella med en barn- eller ungdomsgrupp. Grupperna har haft något olika tyngdpunkt på pedagogik eller psykoterapi, men alla grupper har innehållit båda dessa moment.

   För tre och ett halvt år sedan startade vi den terapigrupp vi vill presentera här.

   Vi gruppledare har vår psykoterapeutlegitimation som gruppterapeuter/ gruppanalytiker och har arbetat tillsammans med undervisning i och föreläsningar om sexuella övergrepp innan vi startade den här gruppen. Vi har en gruppanalytisk inriktning i arbetet med gruppen. Vi har ingen inledande runda och arbetar inte med i förväg bestämda teman utan följer gruppen och arbetar utifrån de teman som kommer upp. Vår målsättning med gruppen är att erbjuda mammorna en möjlighet att arbeta igenom den aktuella situationen, som handlar om avslöjandet av sexuella övergrepp, men också att arbeta med egna erfarenheter tidigare i livet, i syfte att stärka mammarollen och mammaidentiteten och öka kapaciteten för att hjälpa sitt utsatta barn.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster