Nr 9.  2003 sid. 98–108
 
 

Gruppterapi med krigstraumatiserade
barn och ungdomar

Maria Stynsberg
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Under 1990-talet kom många asylsökande barnfamiljer med svåra krigsupplevelser till Sverige på flykt undan kriget på Balkan.
Utifrån den uppkomna situationen utarbetades i Kronobergs läns landsting en modell för korttidsterapi i grupp med dessa utsatta barn och ungdomar som ofta visade allvarliga symptom på posttraumatisk stress. 
Leg. psykolog Maria Stynsberg beskriver projektet ”UNG-95” där man arbetade med gruppterapi inriktad på bildskapande.

Bakgrund till projektet

Under mars 1995 började jag en anställning som psykolog på Flyktingpsykiatriska mottagningen i Växjö. Tjänsten var utformad inom ramen för det dåvarande ”Bosnienprojektet”, som innebar att mottagningen sökt statliga projektmedel för att arbeta utökat med den stora grupp flyktingar från Balkan som kom till Kronobergs län under balkankrigens första del 1992–95.

   Skälen att anställa en psykolog från barn- och ungdomspsykiatrin på en tjänst inom flyktingpsykiatrin för vuxna var flera. Det ena skälet var att man på Flyktingpsykiatriska mottagningen tidigare under 90-talet, då antalet flyktingar från Balkan var stort i Växjö kommun, hade arbetat med krisbearbetande korttidsgrupper för asylsökande bosniska barn på förläggning. Detta kom till stånd genom att psykolog Birgitta Angel-Poblete hade en del av sin tjänst placerad inom barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö och den andra delen som chef och grundare för Flyktingpsykiatrin för vuxna (nuvarande FlyktingPsykiatri Kronoberg).

   Det andra skälet var att det under 90-talets mitt allt oftare kom telefonförfrågningar och påtryckningar från lärare i grundskolorna och SFI-undervisningen runt om i länet. De var bekymrade för många av de barn och ungdomar som flytt från ex-Jugoslavien och som nu levde i Sverige. Ute i skolorna uttryckte man sin oro för att till synes välbegåvade och resursrika barn och ungdomar visade många tecken på psykisk ohälsa. Främst nämnde man koncentrationsproblem, sorg, oro och depressivitet samt inlärnings- och anpassningsproblem. Således föddes tanken på att kunna erbjuda psykoterapeutiska insatser i form av krisintervention i grupp, speciellt riktat till krigsdrabbade barn med uppehållstillstånd i Sverige från kriget i forna Jugoslavien.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster