Det går inte längre att beställa äldre nummer

På grund av flera omständigheter utanför vår kontroll kan vi för närvarande
inte leverera tidigare nummer av Tidskriften Mellanrummet

 

 

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 813600-4101
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation

www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster