Nr 6. 2002 sid. 117–118


Psykoterapi med barn (2)

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

    För dig som vill läsa mer om psykoterapi med barn finns en utförlig litteraturlista i nummer 5 Psykoterapi med Barn (1). Här vill vi lyfta fram de böcker som finns av svensktalande författare. Vi vill också uppmana våra läsare att komma med flera förslag på litteratur om barn- och ungdomspsykoterapi, så kan vi publicera dessa förslag i kommande nummer av Mellanrummet. Det finns en hel del litteratur på norska, danska och av svensktalande i Finland och vi uppmanar Er som har förslag på litteratur därifrån att tipsa oss andra om detta.

 

Cleve, E. (2000). Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Frédéric, H. & Malminsky, M. (1983). Martin slår sin mamma. Stockholm: Wahlström &Widstrand.

Jokipaltio, L.-M., Lyytikäinen, K. & Valtonen, H. (red) (1989). Psykoterapi för barn. Stockholm: Norstedts Förlag.

Lantzourakis, A. (1995). Barnpsykoterapeutisk metodik några infallsvinklar. Sfph:s monografiserie nr 40.

Olofgörs, B., Sjöström, U. (1974). Barnpsykoterapi. Lund: Studentlitteratur.

Sylvander, I. (1978). Barnpsykoterapi. Stockholm: Natur & Kultur.

Zenker, B. (1993). Psykoterapi med utvecklingsstörda barn. Om jagsvaghet och stödjande behandling. Stockholm: Liber Utbildning.

Rapporter från Ericastiftelsen:

Blomberg, B., Dahlgren, A. (1992). Utbildningen till barnpsykoterapeut vid Ericastiftelsen 1948-1955. Rapport nr 3.

Boalt Boëthius, S., Kihlbom, M. (1998). Åtta uppsatser om barnpsykoterapi. Rapport nr 10.

Carlberg, G. (1996). "Papper och trä har samma ursprung". Vändpunkter i barnpsykoterapi. Rapport nr 8.

Hesselman, S. (1992). Motöverföring vid barn- och ungdomspsykoterapi. 
Rapport nr 2
.

Nilsson, W. (1997). "Det tar mycket längre tid innan man fattar, begriper och förstår..." En studie av behandlingsarbetet med tidigt kontaktstörda barn ur barnpsykoterapeutens perspektiv. Rapport nr 9.

Vi vill också tipsa om ny litteratur som utkommer under 2002.

I augusti kommer ytterligare en bok av Elisabeth Cleve:

Cleve, E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Hemsida »

Karnac Books ger ut ett antal böcker i Tavistock Clinic Series. Här finns t.ex.:

Klaber, T. & Rhode, M. The Many Faces of Asperger's Syndrome.

Rhode, M. Echo and answer: Developmental Achivements and the Language of Autistic States.

Vi vill också påminna om den EFPP-monografin som skrevs i samband med konferensen i Aten 1994:

Tsiantis, J., Sandler, A.M., Anastasopoulos, D., Martindale, B. (1996). Countertransference in Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents. London: Karnac Books.

Under 2002 redigeras en ny monografi från EFPP-konferensen i Caen. Den planeras utkomma på Karnac Books senare under året.

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster