Nr 18.  2008 sid. 125–125

 
 I psykoterapeutens rum

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Altman, N., Alvarez, A. & Emanuel, R. (2006). Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 32(1), 85-98.

Coppolillo, H. (1996). The psychotherapeutic environment: Its physical setting and psychological atmosphere, 19-41. I Psychodynamic psychotherapy of children. An introduction to the art and the techniques. Madison: Connecticut. International University Press Inc.

Dalley, T., Davies, M. & Urwin, C. Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 32(3), 365-379.

First, E., Rustin, M. & Walker, M. (2005). Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 31(3), 368-382.

Hunter-Smallbone, M., Kenrick, J. & Lanyado, M. (2007). Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 33(1), 94-107.

Joyce, A., Phillips, A. & Horne, A. (2005). Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 31(1), 114-126.

Joseph, B. (1998). Thinking about a playroom. Journal of Child Psychotherapy, 24(3), 359-366.

Lantzourakis, A. (1995). Terapirummets inredning. I Barnpsyko-terapeutisk metodik – några infallsvinklar. Sfph’s monografi serie nr 40, 21-22.

Miller, S., Moore, M.S. & Sternberg, J. (2007). Clinical commentary. Journal of child psychotherapy, 33(2), 239-255.

Norman, J. & Salomonsson, B. (2005). “Weaving thoughts”. A method for presenting and commenting psychoanalytic case material in a peer group. International Journal of Psychoanalysis, 86:1281-1298.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster