Unga vuxna

Mellanrummet nr 37 2019 är ute nu!

Tema: Unga Vuxna

 

Välkommen att ta del av senaste numret av Mellanrummet
– Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi!

 

Nummer 37: Unga Vuxna, del 2

Registrera dig som användare genom att lämna in din e-postadress (se Användarvillkor)
så är du fri att läsa och hämta senaste numret av Mellanrummet.

Tidigare nummer

Nummer 36, 2018, tema:

Tema: Unga Vuxna
 

Kommande nummer

Nästa nummer kommer att vara klart under 2019:

Små och späda barn, i vinter.

The 5th Infant Observation Workshop Oslo, 5–7 September 2019

Huvudtalare Margaret Rustin och Gerd Abrahamsen.

Early-bird-pris under mars månad! Programmet är nu färdigställt. Anmäl dig nu! Läs mer

 

Finska föreningen för barn- och ungdomspsykoterapi/Finnish Association of Child and Adolescent Psychotherapy arrangerar

FORTBILDNINGSDAGAR/STUDY WEEKEND 4–5 oktober 2019 i Helsingfors.

Föreläsare är Graham Music & Ricky Emanuel, temat är TRAUMA.

 Läs mer  

 

 
Mellanrummet – Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi
genomför ett formellt ägarbyte. Till utgivningen av nästa nummer kommer ägandet ha tagits över av IBUP - Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. "Instituttets målsetting er å tilby en moderne utdanning basert på psykodynamisk og relasjonsorientert teori og forskning og gi en innføring i det mangfoldet som kjennetegner psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og unge i dag." Läs mer  

 


Psykodynamiskt.nu
presenterar aktuella forskningsresultat

Psykodynamiskt.nu är en blogg som bevakar och lyfter fram forskning på psykodynamisk psykoterapi och teori. Bloggen skapades för att visa att psykodynamisk psykoterapi inte är en obeforskad behandlingsmodell. Däremot ska bloggen inte ses som ett inlägg i debatten i vilken som är den bästa behandlingsmetoden. Vi bakom bloggen, Karin Lindqvist och Jacob Mechler, tror att det är viktigt att det finns en bredd av behandlingsmetoder för att kunna bemöta den mängd av olika patienter som söker vård. I bemötande av psykisk ohälsa tror vi inte att svaret ligger i en metod för alla. Med bloggen hoppas vi väcka kunskap om och intresse för psykodynamisk terapi och forskning.
Läs mer

 

 
För att få en bra uppfattning av hur många läsare vi har, och för att kunna påminna när nya nummer kommer ut, vill vi att du registrerar din e-postadress. Det gör du enkelt genom att klicka på bilden i rutan nedan.

Användarvillkor

För att läsa eller ladda ner artiklar måste du vara registrerad användare.

Registrering är gratis och innebär att du anmäler en giltig e-postadress.

Som användare förbinder du dig att följa licensvillkoren, läs mer i rutan till höger.

Klicka på bilden nedan för att enkelt och snabbt registrera din e-postadress. Anmäld dig från det e-postkonto du vill ha notiser till.


Konfidentialitet

Allt kliniskt material som publiceras i Mellanrummet är fingerat eller publicerat med patientens/vårdnadshavarnas tillstånd. Principen att värna patienternas integritet är alltid överordnad intresset att sprida kunskap genom exempel från klinisk praktik. Varje skribent ansvarar för innehållet i sin egen text och för att följa psykoterapeutyrkets etiska principer i samband med publikation.

 

Licensvillkor

Alla artiklar är publicerade under Creative Commons licens CC BY-NC-ND.

Det innebär i korthet att du får dela verket (ta kopia, skriva ut, dela ut) på villkor att du anger källan: upphovsman och www.mellanrummet.net,
att du inte tar betalt eller kräver ersättning för kopian och att du inte förändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket.

 
Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor (Stiftelsen MRK) har gitt den norske redaksjon i Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi økonomisk støtte til deltakelse i redaksjonsarbeidet.
 

 

Uppdaterad 2019-07-14 © MELLANRUMMET /mbj

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Kruses gate 8, 0263 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster