Mellanrummets kontaktpersoner i Norge och Sverige

Våra kontaktpersoner representerar olika delar av vårta länder och du kan vända dig till dem med tips på intressanta uppslag.

Det kan röra manusfrågor eller att redaktionen/kontaktmännen gör intervjuer. Det kan finnas uppslag om recensioner/insändare osv.

Vänföreningen och redaktionen är mycket angelägna om att tidskriften ska fortsätta att vara ett forum där utbyte från olika regioner och verksamheter ska berika läsarna!

 

 

Kontaktpersoner i Norge

 

Anne Freuchen
Kristiansand
Avdeling for barn og unges psykiske helse Sørlandet sykehus HF
Tel: + 47 38177400
anne.freuchen@sshf.no
Jonny Hovland
Egersund
BUP Egersund, BUPA, Stavanger Universitets-sjukehus. Tel: +47 91165445 jonny.h@online.no
Siv Kvernmo
Tromsø
Barne- og ungdoms-psykiatrisk avdeling, Universitetet i Tromsø
Tel: + 47 77 75 57 01
siv.kvernmo@gmail.com
Sveinung Skårset
Gravdal
BUP Nordlands-sykehuset Lofoten
Tel: + 47 76060100
sveinung.skarset@
nordlandssykehuset.no
 

 

Kontaktpersoner i Sverige

 

När Mellanrummets Vänförening startade 1998, så var behovet av kontaktmän runt om i landet mycket stort. Vi hade då ingen hemsida och det var inte så lätt att nå redaktionen. Inte heller för redaktionen att nå ut till läsekretsen. Mycket har ändrats sedan dess. Många av Mellanrummets kontaktmän var anställda vid olika bup-verksamheter över hela landet. På många håll har bup numera en annan inriktning och psykodynamiskt inriktad barn- och ungdomspsykoterapi är inte ett prioriterat arbetsfält. Flera av kontaktmännen har därför lämna sina tidigare anställningar, som var aktuella då vi i Mellanrummets redaktion byggde upp detta kontaktnät.

Mellanrummet har nu en ovärderlig hjälp av vår webmaster, Magnus Bjurhammar, som hjälper oss att lägga upp information på vår hemsida. Vi har därför valt att upphöra med den hjälp som Mellanrummets kontaktmän har gett oss. Vi tackar dem alla för deras insatser genom åren, och hoppas att läsare av Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi ska hitta fram till oss i redaktionen genom kontaktuppgifterna här på vår hemsida.”

 

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster