Psykoterapi och förändring – nr 24 maj 2011

Innehållsförteckning                finns även som Referenslista

Artiklar

Britta Blomberg, Randi Ulberg och Kristofer Wikstad
Ord från redaktionerna och ansvarig utgivare

Raymond Golden
Refleksjoner over en terapeutisk prosess: leketerapi med en traumatisert, lett psykisk utviklingshemmet gutt

Sveinung Skårset, Irene Michalopoulos og Mary Nivison
Bruk av hest i psykoterapi – implementering av EAP (equine assisted psychotherapy) ved Nordlandssykehuset Lofoten

Randi Ulberg og Anne Grete Hersoug
Bruk av overføringstolkninger i forandringens tid mellom barndom og voksen alder

Madeleine Sköld
Agentskap under tonårstiden – med fokus på trauma och missbruk

Yessenia Zamora
Att få en ny chans – förändringsarbete och påverkansprogram för unga lagöverträdare

Annalena Sund Aillet
Den bortglömda mentaliseringsteoretikern Pierre Janet

Brief Reports

Agneta Thorén
Förändringen vindar blåser genom psykoterapivärlden

Randi Ulberg
Er det kjønsforskjeller i nytten av samtaleterapi?

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Elisabeth Cleve
Hur länge ska hon var död? Korttidsterapier med barn i kris

Susan Hart & Rikke Schwartz
Fra interaksjn till relasjon – tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy

Gordon Paker & Kerrie Eyers
Navigating Teenage Depression – A guide for parents and professionals

Louise Gyler
The Gendered Unconscious – Can gender discourses subvert psychoanalysis?

Allesandra Lemma & Matthew Patrick
Off the Couch – Contemporary psychoanalytic applications

Jill Salberg
Good enough endings – Breaks, interruptions, and terminations from contemporary relational perspective

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster