Mentalisering och psykoterapi, del I – nr 26 juni 2012

Innehållsförteckning                finns även som Referenslista

Ord från redaktionerna

Susanna Billström, Britta Blomberg och Randi Ulberg
Ord från redaktionerna

Artiklar

Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy
Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser

Line Indrevoll Stänicke
Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi – sett i lys av noen psykodynamiske grunnbegreper

Per Wallroth
Sju saker alla psykoterapeuter bör veta om självskadande

Jan-Olov Karlsson
Mentalisering – ett efterfrågat kunskapsområde

Susanna Billström
Mentaliseringsteori och symbolisering

Gudrun Engström Riedel
En introduktion till mentaliseringsbaserad familjeterapi, MBT-F

Anders Schiöler
Barnpsykologiska utredningar – hur bedömer man mentaliseringsförmågan?

Myrna Siri
Mentaliseringsbaserad terapi för ungdomar

Marja Onsjö
Som i en glasbubbla – att arbeta terapeutiskt med dissociation

Forskning

Helene A. Nissen-Lie
Hva kjennetegner gode og mindre gode psykoterapeuter? Betydning av terapeutens selvforståelse for prosess og utfall av psykoterapi

Brief Reports

Frida Slagstad Gullestad
Hva slags behandlingsformat er best for personlighetsforstyrrelser

Christina Bodén
Psychological evaluation of refugee children Contrasting results from play diagnosis and parental interviews

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson
Brev från Barnens O – två psykoanalytiker i dialog med barn och unga

John Tsiantis och Judith Trowell
Assessing Change in Psychoanalytic Psychotherapy of Children and Adolescents: Today’s Challenge

Peter Wimpenny, John Costello
Grief, Loss and Bereavement Evidence and Practice for Health and Social Care Practitioners

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster