Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI: Historik och framtid

KAN PSYKOTERAPI LÄRAS? Något om ”själsläkaren” Poul Bjerre, 1876–1964.
Björn Sahlin

PSYKOTERAPINS UTVECKLINGSLINJER OCH SKÄRNINGSPUNKTER
Siv Boalt Boëthius

STOCKHOLMS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI. NÅGRA REFLEKTIONER ÖVER ÄMNETS HISTORIK, SOM KANSKE KAN BETYDA NÅGOT FÖR FRAMTIDEN?
Per-Anders Rydelius

PBU:s HISTORIA, 1933–2000
Ingegerd Brofalk

ERICASTIFTELSEN – EN BLOMMA I TIDEN
Britta Blomberg och Gunnar Carlberg

MELLAN ”IDIOTKÄRLEK” OCH MANUAL – PSYKOTERAPI MED BARN DÅ, NU OCH SEDAN
Pia Eresund

HON DROG TILL PARIS…
Intervju med Lisa Resare

CREATIVE SPACE: A WINNICOTTIAN PERSPECTIVE ON CHILD PSYCHOTHERAPY IN BRITAIN
Christopher Reeves

HUR SER SITUATIONEN UT I VÅRA GRANNLÄNDER?

  DANMARK – LISELOTT GRÜNBAUM OG ANNE HOLLÄNDER

  FINLAND – EEVA HUIKKO

  NORGE – ANNE OKSTAD OG RUNE JOHANSEN

BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI I SVERIGE IDAG
Britta Blomberg och Kia Szutkiewicz

PSYKOTERAPI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSHINDER
Intervju med Suzanne Norberg Andersson och Kerstin Nilsson

MÅLINRIKTAD DANSTERAPI – EN TÄNKBAR FRAMTIDA BEHANDLING FÖR POJKAR MED ADHD/DAMP
Erna Grönlund och Barbro Renck

LITTERATURTIPS OM BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI: Historik och Framtid

INSÄNDARE

RECENSIONER

  KLINISK BARNPSYKOLOGI – UTVECKLING PÅ AVVÄGAR

  FRÅN NEUROSER TILL RELATIONSSTÖRNINGAR

REFERAT FRÅN KONFERENSER

  7th INTERNATIONAL INFANT OBSERVATION CONFERENCE, FLORENS

  PSYKOTERAPIMÄSSAN 2004, STOCKHOLM

  THE INDIVIDUAL AND THE GROUP: BRIDGING THE GAP, LISSABON

  THE 16th WORLD CONGRESS OF THE IACAPAP, BERLIN

  VÄRLDSKONGRESSEN I PSYKOLOGI 2004, BEIJING

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster