Nr 22  2010

Psykodynamik – vad är det?

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: Psykodynamik – vad är det?

DEN PSYKODYNAMISKA TANKETRADITIONENS AKTUALITET
Per Magnus Johansson

THE STRANGER IN YOU – THE STRANGER IN ME
THE GROUP ANALYTIC APPROACH TO SOCIAL PHOBIA
Rudolf Balmer

FROM INTIMACY TO ACTING OUT: ASSESSMENT AND CONSULTATION ABOUT A DANGEROUS CHILD
Ann Horne

DRÖMMAR OCH DRÖMARBETE – Några tankar om psykodynamiskt tänkande
Cristina Penaloza

RÄTTEN ATT UTTRYCKA SIG FRITT
Leif Lindahl

HIMLA RÖRA
Tomas Böhm

OM PSYKODYNAMIKENS BESTÄNDIGHET I TEORI OCH PRAKTIK
Intervju med Johan Schubert

DET TVERRFAGLIGE TEAMARBEID SOM BEHANDLINGSRAMME
Anders Landmark og Vibeke Lohne

PSYKODYNAMIKEN VÄNTAR PÅ SIN ANDRA VÅR
Intervju med fyra studerande på psykologprogrammet Lars Fröjd, Linda Hellquist, Jenny Knutsson, Tobias Nordqvist

PSYKODYNAMIK – INTE RIKTIGT SIG LIK?
Anders Jacobsson

LITTERATURTIPS

Recension: Förskola för de allra minsta – på gott och ont

Recension: Litet syskon

Recension: Through Assessment to Consultation

Recension: Vi är våra relationer

Recension: Relational Trauma in Infancy

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster