Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: Psykoterapi och lek

ÄR DEN PSYKOANALYTISKA SITUATIONEN EN LEKSITUATION?
Rolf Künstlicher

ØDIPUS, TRIANGULERING OG SYMBOLDANNING
Anders Landmark

LEKEN – ETT MÅNGTYDIGT UNIVERSUM
Cristina Penaloza

”LET’S TELL STORIES, SO MAYBE WE CAN UNRAVEL THE KNOTS IN MY LIFE…”
Christine Leroy

LEK – SKAPANDETS KRAFT FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING
Elisabeth Weissenrieder

AFFEKTREGLERING OCH PSYKOSOMATISKA SYMTOM HOS BARN OCH UNGDOMAR
Per Johnsson

NÅGRA TANKAR OM VUXNAS ROLL I BARNS LEK – INOM OCH UTANFÖR BARNPSYKOTERAPIN
Anna-Karin Åkerman

ATT UTVECKLA LEKPROCESSER – En utmaning i förskola och skola
Gun-Marie Wetso

CATCH AND CONNECTION – From silence to meaning in the classroom for a child with partial hearing loss
Ann Marie Sacramone

LEKFULLHET OCH PSYKISK FÖRÄNDRING – att bli den handledare som terapeuten behöver
Britta Blomberg, Kerstin Clarin och Britt Tolf

LITTERATURTIPS

RESEBERÄTTELSE FRÅN ETIOPIEN
Kia Szutkiewicz

RECENSIONER
Christina Renlund: Doktorn kunde inte riktigt laga mig
Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter

KONFERENSER
Nordisk Gruppterapikonferens i Stockholm
Play and Power EFPP:s 6:e tresektionskonferens i Köpenhamn

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster